Danh sách trúng tuyển ngành Điều dưỡng


DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG CHÍNH QUY NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG KHÓA 01/2018
STT Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh CMND Ngành học
1 Nguyễn Hoàng Trường An  Nam 03/26/1987 TPHCM 024388312 Điều Dưỡng
2 Lê Tuấn Anh Nam 07/18/1981 Thanh Hóa 023707820 Điều Dưỡng
3 Kim Văn  Anh Nam 07/12/1982     Điều Dưỡng
4 Lê Thị Linh Chi Nữ 11/25/1992 Đồng Nai 272352193 Điều Dưỡng
5 Lương Hồng Chương Nam 10/11/1972 Biên Hòa 271059947 Điều Dưỡng
6 Bùi Thị Mai  Dung Nữ 11/17/1986 TPHCM 079186007240 Điều Dưỡng
7 Nguyễn Vĩnh Nữ 01/27/1982 Yên Bái 025820397 Điều Dưỡng
8 Dương Thị Thu  Hằng Nữ 02/13/1981 Nam Định 281185467 Điều Dưỡng
9 Nguyễn Thị Hường Nữ 10/04/1983 Thanh Hóa 025716269 Điều Dưỡng
10 Nguyễn Thị Thanh  Huyền Nữ 10/29/1982 Bắc Ninh 027182000358 Điều Dưỡng
11 Phạm Thị Thu Lan Nữ 06/25/1980     Điều Dưỡng
12 Trần Thị Mỹ  Lệ Nữ 07/21/1980     Điều Dưỡng
13 Phan Văn  Phú Nam 07/01/1985 Đồng Tháp 341259979 Điều Dưỡng
14 Chiêm Thị Tâm Nữ 01/15/1974 Long An   Điều Dưỡng
15 Chiêm Thị Tấm Nữ 11/05/1975 Long An   Điều Dưỡng
16 Nguyễn Bá Thành Nam 04/26/1993 Gia Lai 230948740 Điều Dưỡng
17 Hoàng Thị Thảo Nữ 10/19/1984     Điều Dưỡng
18 Trần Thanh Thủy Nữ 01/04/1991 TPHCM 024441664 Điều Dưỡng
19 Nguyễn Thị Diệu Thủy Nữ 02/15/1979 Hải Phòng 025546996 Điều Dưỡng
20 Nguyễn Duy  Tiến Nam 04/14/1984 Thanh Hóa 038084008431 Điều Dưỡng
21 Vương Minh  Tuấn Nam 08/25/1984 TPCHM 023726732 Điều Dưỡng
22 Trần Văn Tuấn Nam 01/20/1985     Điều Dưỡng
23 Hoàng Công  Tuyến Nam 08/14/1978 Hà Nội 025716486 Điều Dưỡng
24 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền Nữ 10/29/1982 Bắc Ninh 027182000358 Điều Dưỡng
25 Nguyễn Thị Phương  Vân Nữ 02/26/1981 TPHCM 023266732 Điều Dưỡng
26 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền Nữ 10/29/1982 Bắc Ninh 027182000358 Điều Dưỡng
27 Nguyễn Thị Phương  Vân Nữ 02/26/1981 TPHCM 023266732 Điều Dưỡng