Khai giảng Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ, giảng viên các trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2018


       Sáng 09/10/2018, Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, tư vấn hướng nghiệp cho cán bộ giảng viên các trường Cao đẳng, Trung cấp do Tổng cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức đã khai giảng tại trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An.

       Tham dự lớp bồi dưỡng có TS. Đỗ Năng Khánh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, ông Phạm Văn Tuyên - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, Ths. nguyễn Thạch Minh - Phó hiệu trưởng cao đẳng Công nghệ cao Đồng An, bà Đặng Diệu Hương - Giám đốc Công ty cổ phần đào tao, triển khai dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông Bách khoa Hà Nội, TS. Đặng Ngọc Sự - Giảng viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học kinh tế quốc dân cùng hơn 100 cán bộ, giảng viên của các trường Cao đẳng, Trung cấp khu vực phía Nam.

       Mục tiêu lớp bồi dưỡng:

       Mục tiêu chung:

       Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý và giảng viên, giúp người học nắm được những kiến thức cơ bản và phương pháp để hình thành, phát triển các kỹ năng cơ bản như: Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian, kỹ năng làm việc đồng đội, kỹ năng giao tiếp ứng xử, kỹ năng làm việc hiệu quả trong môi trường áp lực, kỹ năng học tập hiệu quả và kỹ năng thuyết trình.

 

Ảnh: TS. Nguyễn Chí Trường - Vụ trưởng Vụ công tác học sinh sinh viên Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp triển khai nội dung bồi dưỡng

 

      Về kiến thức: Cung cấp cho cán bộ giảng viên – những người đã có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục chuyên nghiệp hệ thống lý luận về kỹ năng mềm trong nhà trường, hình thành một số kỹ năng mềm chủ yếu, giúp cán bộ giảng viên vận dụng và triển khai trong quá trình dạy học.

 

Ảnh: Hơn 100 cán bộ, giảng viên của các trường Cao Đẳng, Trung cấp khu vực phía Nam tham gia lớp bồi dưỡng

 

Về kỹ năng: Cán bộ giảng viên có khả năng vận dụng các lý thuyết, kiến thức đã được cung cấp vào việc thiết kế và triển khai các hoạt động giáo dục trong nhà trường; có kỹ năng triển khai các kỹ thuật dạy học tích cực trong bài giảng, giúp học sinh, sinh viên phát huy hết năng lực của bản thân.


Ảnh: Lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm được tổ chức tại giảng đường B, Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An

 

       Về thái độ: Có ý thức trong việc vận dụng những tri thức khoa học về kỹ năng mềm đã được học vào các hoạt động học tập, ngoại khóa cho học sinh, sinh viên trong thực tiễn, hứng thú, say mê trong giờ học.

 

Thu Hà