Bạn có hẹn đến Ngày hội Hướng nghiệp và việc làm sinh viên năm 2018


Nhằm giúp các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về nhu cầu, mối quan tâm của nhà tuyển dụng, đồng thời có định hướng đúng đắn về hướng đi tương lai khi còn là sinh viên, trường Đồng An đã tổ chức "Ngày hội Hướng nghiệp và việc làm sinh viên năm 2018", diễn ra vào ngày 14/7/2018.

 

Tham gia tuyển dụng và hướng nghiệp là các doanh nghiệp uy tín trong nước có quan hệ hợp tác với trường Đồng An là: BOSCH Việt Nam, CAMSO, CNC Plastic, C.P. Group,...

Đây không chỉ là cơ hội giúp các nhà tuyển dụng có thể tìm kiếm được ứng viên phù hợp, mà còn là nơi giúp các bạn sinh viên và học sinh tham gia được giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc làm, hiểu thêm về nhu cầu và yêu cầu của các nhà tuyển dụng. 

Phòng Tuyển sinh- Truyền thông