Hội nghị triển khai Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” giai đoạn 2016-2020 được tổ chức tại trường Đồng An


Vào ngày 15/6/2018 vừa qua, trường Đồng An đã vinh dự trở thành địa điểm diễn ra Hội nghị triển khai Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” giai đoạn 2016-2020 do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. 

Hội nghị có sự tham gia của TS. Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện Lãnh đạo Vụ Đào tạo chính quy, Vụ Nhà giáo, Vụ Cơ sở vật chất và thiết bị, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng, Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và Ban Quản lý dự án Giáo dục nghề nghiệp vốn CTMTQG, CTMT giai đoạn 2016-2020 thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; đại diện Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Giám hiệu của các trường cao đẳng, trung cấp thuộc các tỉnh, thành khu vực phía Nam (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở vào).

Nội dung hội nghị xoay quanh vấn đề thúc đẩy và đổi mới quá trình đào tạo đạt chuẩn đầu ra cùng các điều kiện đảm bảo mở rộng cơ hội việc làm và an toàn lao động.

 

 

 

Hạ My (tổng hợp)