DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018 - P4


STT

Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành

316

Huỳnh Thị

Quyên

Nữ

14/10/200

Bình Dương

Quản trị khách sạn

317

Đỗ Thị Kim

Quyễn

Nữ

10/11/2000

Trà Vinh

Kế toán-Kiểm toán

318

Nguyễn Khắc

Quyết

Nam

18/10/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

319

Hà Gia

Quỳnh

Nữ

20/08/2000

 

Quản trị kinh doanh

320

Vũ Thị Ngọc

Quỳnh

Nữ

08/10/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

321

Phạm Bá

Sang

Nam

20/08/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

322

Tô Long

Sang

Nam

15/11/2000

Trà Vinh

An ninh mạng

323

Nguyễn Thị Hồng

Soan

Nữ

06/12/2000

Trà Vinh

Công nghệ Thực phẩm

324

Hồ Hữu

Song

Nam

03/03/1999

Bình Phước

Công nghệ ô tô

325

Nguyễn Xuân Anh

Sơn

Nam

15/07/1999

Đắc Nông

Công nghệ ô tô

326

Phạm Văn

Sơn

Nam

29/04/1999

Hà Nội

Công nghệ ô tô

327

Võ Thanh

Sơn

Nam

28/11/2000

Quãng Ngãi

Công nghệ Ô tô

328

Vũ Ngọc

Sơn

Nam

02/07/2000

 

Công nghệ ô tô

329

Lê Duy

Tài

Nam

09/05/1997

 

Cắt gọt kim loại

330

Nguyễn Tấn

Tài

Nam

08/10/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

331

Nguyễn Tú

Tài

Nam

27/06/2000

Trà Vinh

Công nghệ ô tô

332

Nguyễn Văn

Tài

Nam

03/09/2000

Nghệ An

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

333

Nguyễn Bảo

Tam

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

334

Nguyễn Thanh

Tâm

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

335

Nguyễn Thị Ngọc

Tâm

Nữ

3/15/2000

Bình Phước

 

336

Phan Minh

Tâm

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

337

Nguyễn Đức

Tân

Nam

18/06/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

338

Nguyễn Thanh

Tân

Nữ

29/08/2000

Trà Vinh

Công nghệ Ô tô

339

Phan Trọng

Tấn

Nam

27/07/1999

Đồng Nai

Quản trị kinh doanh

340

Điểu Minh

Tấn

Nam

17/07/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

341

Đỗ Thị Lan

Tiên

Nữ

11/08/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

342

Huỳnh Thị Cẩm

Tiên

Nữ

01/11/2000

 

Hướng dẫn du lịch

343

Lại Thị Hồng

Tiên

Nữ

09/02/2000

Lâm Đồng

May thời trang

344

Lê Thị Mỹ

Tiên

Nữ

 

 

Quản trị mạng máy tính

345

Nguyễn Thị Thiên

Tiên

Nữ

28/02/2000

Đồng Nai

Kế toán doanh nghiệp

346

Nguyễn Thị Thùy

Tiên

Nữ

27/11/1999

Bình Phước

Hướng dẫn du lịch

347

Trần Thi Hà

Tiên

Nữ

23/07/2000

Quảng Ngãi

Hướng dẫn du lịch

348

Ngô Phương

Tiến

Nữ

27/06/2000

Bình Phước

Kế toán doanh nghiệp

349

Đặng Thị Kiều

Tình

Nữ

27/06/2000

Lâm Đồng

Quản trị khách sạn

350

Trần Quốc

Toàn

Nam

11/01/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

351

Trần Văn

Toàn

Nam

2/13/2000

 

Công nghệ ô tô

352

Phạm Minh

Tới

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

353

Đậu Thị

Nữ

05/12/1999

 

Kế toán doanh nghiệp

354

Trần Thanh

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

355

Trần Thị Cẩm

Nữ

05.11.2000

 

Quản trị nhà hàng

356

Phạm Thành

Tuân

Nam

02/06/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

357

Nguyễn Đức

Tuấn

Nam

10/06/2000

 

Công nghệ ô tô

358

Trần Hoàng

Tuấn

Nam

11/02/2000

Bình Dương

Điện công nghiệp

359

Vi Mạnh

Tuấn

Nam

06/09/2000

Bình Phước

Điện công nghiệp

360

Hoàng Đình

Tùng

Nam

 

 

 

361

Trần Thanh

Tùng

Nam

9/27/2000

 

Điện công nghiệp

362

Bùi Thị Mộng

Tuyền

Nữ

20/03/2000

Bình Dương

Quản trị kinh doanh

363

Thanh

Tuyền

Nữ

 

 

Quản trị kinh doanh

364

Trương Thị Thanh

Tuyền

Nữ

16/09/2000

Trà Vinh

Tài chính - Ngân hàng

365

Đinh Thi Bạch

Tuyết

Nữ

28/06/2000

Trà Vinh

Công nghệ Thực phẩm

366

Đỗ Thị Hồng

Tuyết

Nữ

06/10/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

367

Nguyễn Thí Ánh

Tuyết

Nữ

27/04/2000

Lâm Đồng

Quản trị khách sạn

368

Thị

Tuyết

Nữ

19/09/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

369

Trần Thị

Tươi

Nữ

01/12/2000

 

Quản trị kinh doanh

370

Nguyễn Thị

Ty

Nữ

20/08/2000

 

Công nghệ Thực phẩm

371

Nguyễn Thị Ngọc

Tỷ

Nữ

22/06/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

372

Ngô Nam

Thái

Nam

19/02/2000

Hồ Chí Minh

Quản trị kinh doanh

373

Nguyễn Hoàng

Thái

Nam

21/01/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

374

Vũ Thị

Thái

Nữ

15/11/2000

Thanh Hóa

Tiếng Anh

375

Lê Thị Hoài

Thanh

Nữ

22/03/2000

Đồng Nai

Tài chính - Ngân hàng

376

Nguyễn Thị Phương

Thanh

Nữ

27/11/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

377

Nguyễn Võ Ngọc

Thanh

Nữ

08/10/2000

Bình Dương

Tiếng Anh

378

Vũ Thị Cẩm

Thanh

Nữ

05/02/2000

 

Quản trị khách sạn

379

Đặng Duy

Thành

Nam

06/10/2000

 

Công nghệ Ô tô

380

Hồ Hữu

Thành

Nam

04/10/2000

 

Cắt gọt kim loại

381

Trần Hoàng Minh

Thành

Nam

11/14/2000

 

Quản trị kinh doanh

382

Lê Phước

Thạnh

Nam

12/05/2000

 

Công nghệ ô tô

383

Đặng Thị Dược

Thảo

Nữ

25/11/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

384

Huỳnh Thị Phương

Thảo

Nữ

22/03/2000

Lâm Đồng

Tiếng Anh

385

Nguyễn Thị Diểm

Thảo

Nữ

28/12/2000

Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

386

Nguyễn Văn

Thảo

Nam

24/02/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

387

Phạm Thu

Thảo

Nữ

07/04/2000

Đăk Nông

Quản trị khách sạn

388

Trần Thị Thu

Thảo

Nữ

16/07/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

389

Đoàn Thị Xuân

Thắm

Nữ

27/11/2000

Trà Vinh

Kế toán doanh nghiệp

390

Nguyễn Thị Thu

Thắm

Nữ

15/11/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

391

Vũ Thị

Thắm

Nữ

26/03/2000

Lâm Đồng

Kế toán doanh nghiệp

392

Vũ Thị Hồng

Thắm

Nữ

09/11/2000

Bình Phước

 

393

Hà Huy

Thắng

Nam

04/08/2000

Đăk Nông

Quản trị mạng máy tính

394

Ngô Đức

Thắng

Nam

12/07/2000

 

Quản trị nhà hàng

395

Vũ Đại

Thắng

Nam

19/04/2000

Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

396

Đinh Minh

Thế

Nam

17/03/2000

Bình Phước

Cắt gọt kim loại

397

Lục Tiểu

Thiên

Nam

14/08/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

398

Nguyễn Chí

Thiện

Nam

04/11/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

399

Nguyễn Đức

Thiện

Nam

05/08/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

400

Triệu Minh

Thiện

Nam

19/11/2000

Cao Bằng

Quản trị kinh doanh

401

Lê Đức

Thịnh

Nam

27/10/2000

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

402

Nguyễn Tấn

Thịnh

Nam

28/05/2000

Đồng Nai

Điện công nghiệp

403

Triệu Phú

Thịnh

Nam

17/08/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

404

Hoàng Thị Mỹ

Tho

Nữ

18/10/2000

 

Quản trị nhà hàng

405

Lê Hoàng

Tho

Nam

 

 

Kế toán-Kiểm toán

406

Nguyễn Hữu

Thọ

Nam

19/11/1999

Bình Phước

Công nghệ ô tô

407

Trần Kim

Thoa

Nữ

28/12/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

408

Nguyễn văn

Thoại

Nam

2/17/1999

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

409

Bùi Minh

Thông

Nam

04/09/2000

Bình Phước

Điện công nghiệp

410

Huỳnh Văn

Thông

Nam

 

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

411

Phùng Đức

Thông

Nam

14/08/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

412

Hà Đức

Thống

Nam

24/03/2000

Phú Thọ

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

413

Phan Thị Yến

Thơ

Nữ

27/12/2000

Tiền Giang

Quản trị nhà hàng

414

Mai Thị Thu

Thơm

Nữ

7/25/1999

Bình Định

Công nghệ Thực phẩm

415

Bùi Thị Hoài

Thu

Nữ

02/11/2000

Bình Dương

Hướng dẫn du lịch

416

Lê Thị

Thu

Nữ

18/07/1999

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

417

Lê Xuân

Thu

Nam

21/03/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

418

Trần Thị

Thu

Nữ

5/28/2000

 

Tài chính - Ngân hàng

419

Trần Thị Hoài

Thu

Nữ

14/07/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

420

Lê Chí

Thuần

Nam

###########

Bình Phước

Công nghệ Ô Tô