DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018 - P3


Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành

Nguyễn Tuấn

Minh

Nam

23/09/2000

 

Điện công nghiệp

Trần Thị

Mừng

Nữ

 

 

Quản trị mạng máy tính

Hứa Thị Hoài

My

Nữ

12/11/2000

 

Quản trị khách sạn

Lê Quyền

My

Nữ

01/10/2000

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Thị Diễm

My

Nữ

13/02/2000

Tây Ninh

Hướng dẫn du lịch

Nguyễn Thị Thảo

My

Nữ

03/12/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Võ Thị Nhu

My

Nữ

26/02/2000

Trà Vinh

Quản trị nhà hàng

Huỳnh Thị Thanh

Mỹ

Nữ

25/10/2000

BÌnh Dương

May thời trang

Cao

Nam

Nam

 

 

 

Đồng Hữu

Nam

Nam

 

 

Điện công nghiệp

Lê Cường

Nam

Nam

09/09/2000

 

Quản trị khách sạn

Nguyễn Hoài

Nam

Nam

28/06/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Phạm Phương

Nam

Nam

10/12/2000

Lâm Đồng

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Trịnh Phương

Nam

Nam

08/06/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

Lê Ngọc

Nữ

Nữ

07/01/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Hoàng Thị Thúy

Nga

Nữ

10/10/1999

 

Quản trị nhà hàng

Phạm Thị Kiều

Nga

Nữ

12/24/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

Thạc Thị Kiều

Nga

Nữ

27/05/1999

Bình Phước

Kế toán doanh nghiệp

Thị

Nga

Nữ

01/01/1998

Bình Phước

Công nghệ may Veston

Hồng

Ngân

Nữ

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy

Ngân

Nữ

13/09/2000

Đăk Nông

Quản trị nhà hàng

Trần Thị Thanh

Ngân

Nữ

05/09/2000

Bình Phục Nhứt

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Bảo

Ngân

Nữ

11/01/2000

Vũng Tàu

Quản trị khách sạn

Đỗ Trung

Nghĩa

Nam

24/02/2000

Bình Phước

Tiếng Trung Quốc

Nguyễn Thanh

Nghĩa

Nam

20/03/2000

Bình Phước

Công nghệ Ô Tô

Phạm Trọng

Nghĩa

Nam

23/09/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Trần Trọng

Nghĩa

Nam

19/02/2000

Bà Rịa-Vũng Tàu

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Văn

Nghiêm

Nữ

10/04/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Phạm Thành

Nghiệp

Nam

19/01/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Nguyễn Bảo

Ngọc

Nữ

14/04/2000

 

Quản trị khách sạn

Nguyễn Diệp

Ngọc

Nữ

20/02/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Mỹ

Ngọc

Nữ

29/09/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Như

Ngọc

Nữ

24/04/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Thị Thúy

Ngọc

Nữ

02/02/2000

Bình Dương

Công nghệ may

Nguyễn Thị Yến

Ngọc

Nữ

04/08/2000

 

Tài chính - Ngân hàng

Phạm Thị Hồng

Ngọc

Nữ

05/11/2000

 

 

Lê Minh

Ngọc

Nam

23/02/2000

 

Công nghệ Ô Tô

Nguyễn Hoàng Kim

Nguyên

Nữ

29/04/2000

Đăk Nông

Tiếng Nhật

Nguyễn Văn

Nguyên

Nam

12/06/1998

Đăk Nông

Công nghệ ô tô

Trần Thị Thúy

Nguyên

Nữ

09/02/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Lê Văn

Nguyện

Nam

22/05/2000

Trà Vinh

Công nghệ ô tô

Trần Thị Ánh

Nguyệt

Nữ

7/16/2000

 

Quản trị kinh doanh

Hà Thanh

Nhàn

 

 

 

Quản trị mạng máy tính

Đỗ Thị Quý

Nhân

Nữ

28/02/2000

Đồng Nai

Công nghệ Thực phẩm

Nguyễn Thành

Nhân

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Châu Thành

Nhật

Nam

09/11/2000

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Minh

Nhật

Nam

18/04/2000

 

Công nghệ ô tô

Trần Hoàng

Nhật

Nam

12/10/2000

 

Điện công nghiệp

Vũ Nguyễn Đình

Nhật

Nam

 

 

Quản trị khách sạn

Hoàng Thị Yến

Nhi

Nữ

02/06/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

Lê Huỳnh

Nhi

Nữ

14/04/2000

Tây Ninh

Hướng dẫn du lịch

Lê Thị Yến

Nhi

Nữ

30/08/2000

Trà Vinh

Công nghệ ô tô

Nguyễn Thị Ái

Nhi

Nữ

16/09/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Hồng

Nhi

Nữ

14/10/2000

 

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Linh

Nhi

Nữ

30/10/2000

 

Quản trị khách sạn

Phan Bình

Nhi

Nữ

24/02/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Trần Quang

Nhi

Nữ

9/30/2000

 

Quản trị khách sạn

Trần Thị Ái

Nhi

Nữ

05/08/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Trần Thị Yến

Nhi

Nữ

02/12/2000

Hưng Yên

Quản trị nhà hàng

Trương Diễm

Nhi

Nữ

 

 

Quản trị mạng máy tính

Võ Thị Yến

Nhi

Nữ

24/03/2000

 

Quản trị nhà hàng

Ma Thị

Nhị

Nữ

 

Lâm Đồng

 

Nguyễn Hồng

Nhung

Nữ

31/08/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

Nguyễn Thị Phi

Nhung

Nữ

21/10/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Đỗ Thị Huỳnh

Như

Nữ

08/05/2000

Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

Huỳnh Thị Huyền

Như

Nữ

29/02/2000

Trà Vinh

Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Phúc Quỳnh

Như

Nữ

28/08/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Cẩm

Như

Nữ

01/06/2000

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Nguyễn Thị Quỳnh

Như

Nữ

02/01/1999

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Ý

Như

Nữ

 

 

Công nghệ may

Phan Thị Tẩm

Như

Nữ

24/06/1999

Cà Mau

Hướng dẫn du lịch

Trương Ngọc

Như

Nữ

17/01/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Kim

Oanh

Nữ

18/09/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Trần Thị Liên

Oanh

Nữ

15/12/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Trần Minh

Phát

Nam

04/09/2000

Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Lê Thái

Phong

Nam

09/01/2000

Bình Phước

Điện công nghiệp

Nguyễn Đặng

Phong

Nam

19/06/2000

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Đình

Phong

Nam

19/08/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Nguyễn Hồng

Phong

Nam

13/05/2000

Bình Dương

Điện công nghiệp

Nguyễn Thanh

Phong

Nam

15/05/2000

 

Hướng dẫn du lịch

Lầu A

Phú

Nam

23/12/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Lê Hoàng

Phú

Nam

29/02/2000

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Văn

Phú

Nam

01/11/2000

Bình Phước

Quản trị mạng máy tính

Hoàng Lê Vĩnh

Phúc

Nam

10/11/2000

 

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Tuấn

Phúc

Nam

14/03/2000

TP.HCM

Điện công nghiệp

Phan Minh

Phúc

Nam

24/02/2000

 

Công nghệ ô tô

Trần Nguyễn Hoàng

Phúc

Nam

12/21/2000

 

Quản trị khách sạn

Hoàng

Phụng

Nam

 

 

 

Hoàng Minh

Phụng

Nam

02/12/2000

 

Công nghệ Ô tô

Phạm Ngọc

Phụng

Nữ

10/07/2000

Trà Vinh

Công nghệ Ô tô

Dương Hữu

Phước

Nam

12/10/1999

Bình Dương

Công nghệ ô tô

Hoàng Văn

Phước

Nam

05/12/2000

Đăk Nông

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Hữu

Phước

Nam

07/01/2000

Bình Dương

Công nghệ Ô tô

Đỗ Thị

Phương

Nữ

10/11/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Lê Thị Thu

Phương

Nữ

19/10/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thanh

Phương

Nữ

06/09/1997

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Nguyễn Thị Thu

Phương

Nữ

19/06/2000

Bình Dương

Tiếng Nhật

Phan Thanh Thanh

Phương

Nam

08/11/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Trần Thị Minh

Phương

Nữ

10/08/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thị Hồng

Phượng

Nữ

1/15/2000

 

Quản trị kinh doanh

Vũ Mạnh

Quang

Nam

28/10/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Lê Phát

Quân

Nam

12/27/2000

 

Quản trị khách sạn

Nông Văn

Quân

Nam

11/17/2000

 

Công nghệ ô tô

Phùng Hồng

Quân

Nam

01/05/1999

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Văn

Quốc

Nam

20/03/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng