DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018 - P2


Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành

Hoàng Trung

Hiếu

Nam

26/02/2000

 

Lập trình máy tính

Hiếu

Nam

 

 

Điện công nghiệp

Phạm Trọng

Hiếu

Nam

29/06/1999

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Phan Minh

Hiếu

Nam

24/03/2000

Bình Dương

Công nghệ ô tô

Trần Trung

Hiếu

Nam

07/05/2000

Tây Ninh

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Lê Trung

Hiếu

Nam

03/07/2000

Bình Phước

Hướng dẫn du lịch

Nguyễn Minh

Hiếu

Nam

26/09/2000

Đồng Nai

Quản trị kinh doanh

Trương Ngọc

Hiếu

Nam

13/01/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Đồng Thị

Hoa

Nữ

21/09/2000

Nghệ An

Quản trị khách sạn

Lê Huỳnh Hiệp

Hòa

Nữ

6/21/1990

 

Tiếng Anh

Lê Khánh

Hòa

Nam

01/03/2000

 

Quản trị khách sạn

Phan Thị Thanh

Hóa

Nữ

15/02/2000

Bình Phước

Kế toán doanh nghiệp

Đặng Đình

Hoàng

Nam

28/02/1999

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Lê Đình

Hoàng

Nam

12/07/1999

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Lương Đình

Hoàng

Nam

02/01/2000

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Đắc

Hoàng

Nam

26/06/2000

Trà Vinh

Cắt gọt kim loại

Nguyễn Tấn

Hoàng

Nam

10/03/2000

Lâm Đồng

Điện Công nghiệp

Nguyễn Việt

Hoàng

Nam

08/07/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Nguyễn Hữu

Hồ

Nam

25/02/2000

Trà Vinh

Cắt gọt kim loại

Đặng Thị Ánh

Hồng

Nữ

15/03/2000

 

Quản trị nhà hàng

Hoàng Thiên

Hồng

Nữ

10/10/1999

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Lê Thị Xuân

Hồng

Nữ

05/02/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Phạm Thị Dương

Hồng

Nữ

01/12/2000

Đồng Nai

Hướng dẫn du lịch

Tô Thị

Hồng

Nữ

25/03/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Thị Mỹ

Huệ

Nữ

10/07/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

Trần Thị

Huệ

Nữ

11/20/1999

 

Quản trị khách sạn

Hồng Đỗ Phước

Hùng

Nam

5/30/2000

Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Lê Đức

Hùng

Nam

23/12/2000

Lâm Đồng

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Phan Quốc

Hùng

Nam

29/06/2000

Bình Dương

Quản trị khách sạn

Phước

Hùng

Nam

05/01/1999

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Huỳnh Đức

Huy

Nam

26/10/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Xuân

Huy

Nam

17/01/2000

Huế

Công nghệ ô tô

Trần Quốc

Huy

Nam

12/06/1999

 

Quản trị mạng máy tính

Cao Thị Thanh

Huyền

Nữ

18/01/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Mỹ

Huyền

Nữ

13/02/2000

Đăk Nông

Công nghệ thực phẩm

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

Nữ

24/04/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Vũ Thị

Huyền

Nữ

07/07/2000

 

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Mai

Huỳnh

Nữ

16/12/2000

Trà Vinh

Tiếng Nhật

Đỗ Thị Huỳnh

Hương

Nữ

10/05/1999

 

Quản trị nhà hàng

Lê Thị

Hương

Nữ

17/07/2000

Thanh Hóa

Quản trị khách sạn

Nguyễn An

Hương

Nữ

7/15/2000

 

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị

Hương

Nữ

16/03/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Trương Ngọc Quỳnh

Hương

Nữ

02/01/2000

Bình Dương

Quản trị nhà hàng

Vũ Thị Lan

Hương

Nữ

02/02/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

Nông Thị Thu

Hường

Nữ

08/11/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Phạm Thị Kim

Hường

Nữ

27/05/2000

Bình Phước

Tiếng Nhật

Nguyễn Trọng

Kiếm

Nam

01/02/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Chu Thị

Kiên

Nữ

22/09/2000

 

Công nghệ thực phẩm

Nguyễn Lê Trung

Kiên

Nam

07/09/2000

 

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Nguyễn Trung

Kiên

Nam

10/30/2000

 

Lập trình máy tính

Vũ Trọng

Kiên

Nam

16/01/2000

Lâm Đồng

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Nguyễn Xuân

Kiệt

Nam

21/10/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

Lê Thị Thúy

Kiều

Nữ

13/03/2000

Đồng Nai

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Duy

Kham

Nam

10/08/2000

Trà Vinh

Công nghệ ô tô

Lục Văn

Khang

Nam

12/01/2000

Lâm Đồng

Cắt gọt kim loại

Phan Minh

Khang

Nam

4/17/2000

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Trần Văn

Khang

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Trần Thế

Khánh

Nam

05/08/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Lê Minh

Khôi

Nam

01/06/1998

Bình Dương

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

Nguyễn Bá

Lãm

Nam

01/01/1999

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Hồ Thị Hương

Lan

Nữ

17/12/1999

Bình Phước

Tài chính - Ngân hàng

Lê Thị Bé

Lan

Nữ

26/08/2000

Trà Vinh

Công nghệ Thực phẩm

Lê Thị Ngọc

Lan

Nữ

31/08/2000

Hà Nội

Quản trị kinh doanh

Lê Nhất

Lâm

Nam

04/08/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Trần Duy

Lâm

Nam

24/06/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Trần Thanh

Lâm

Nam

08/03/2000

Hậu Giang

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Trương Nhất

Lâm

Nam

12/11/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Lê Ngọc

Lân

Nam

19/02/2000

Đăk Lăk

Quản trị mạng máy tính

Lê Ngọc

Lân

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Trần Thị

Liễu

Nữ

14/04/2000

Thái Nguyên

Kế toán doanh nghiệp

Đặng Trúc

Linh

Nữ

22/10/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

Hoàng Thủy Khánh

Linh

Nữ

13/10/2000

Đăk Nông

Quản trị nhà hàng

Huỳnh Thùy

Linh

Nữ

11/10/2000

 

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Đức

Linh

Nam

01/05/2000

Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

Nữ

01/01/2000

Bình Thuận

Tài chính - Ngân hàng

Phạm Thị Mỹ

Linh

Nữ

22/06/1905

 

Quản trị khách sạn

Phan Nhựt

Linh

Nam

10/07/2000

Trà Vinh

Quản trị kinh doanh

Phương Thị

Linh

Nữ

11/08/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Trần Thị Mỹ

Linh

Nữ

11/11/2000

Bình Thuận

Công nghệ Thực phẩm

Võ Thị Mỹ

Linh

Nữ

22/08/2000

Bình Dương

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Ngọc

Loan

Nữ

20/10/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Bùi Nguyễn Phi

Long

Nam

09/11/2000

Bình Phước

Hướng dẫn du lịch

Cao Văn

Long

Nam

5/17/2000

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Chu Văn

Long

Nam

01/10/2000

 

Công nghệ Ô Tô

Đỗ Hoàng

Long

Nam

29/12/2000

 

Công nghệ ô tô

Mai Thanh

Long

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Văn

Long

Nam

22/05/2000

Bình Phước

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Phan Tiến

Long

Nam

20/07/2000

Nghệ an

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Vũ Quốc

Long

Nam

25/08/2000

Tp.Hồ Chí Minh

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Huỳnh Thành

Lộc

Nam

19/05/2000

Trà Vinh

Công nghệ Ô tô

Nghiêm Văn

Lợi

Nam

4/28/2000

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Phan Xuân

Lợi

Nam

17/01/7436

 

Công nghệ ô tô

Danh

Lụa

Nam

05/10/1999

Hậu Giang

Hướng dẫn du lịch

Huỳnh Văn Vũ

Luân

Nam

10/07/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

Nguyễn Hoàng

Luân

Nam

01/09/2000

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Phúc

Luân

Nam

10/07/2000

Trà Vinh

Quản trị nhà hàng

Đặng Thị

Luận

Nữ

16/11/2000

Lâm Đồng

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Thảo

Ly

Nữ

19/09/2000

Đồng Nai

Quản trị khách sạn

Võ Thị Cẩm

Ly

Nữ

23/11/2000

Bình Dương

Quản trị kinh doanh

Đồng Thị

Mai

Nữ

21/9/2000

Nghệ An

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị

Mai

Nữ

26/09/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Phạm Thị Xuân

Mai

Nữ

10/10/2000

 

Quản trị nhà hàng

Trần Lộc

Mai

Nam

20/05/2000

Trà Vinh

Cắt gọt kim loại

Hồ Thị

Mãi

Nữ

26/06/2000

Trà Vinh

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Bùi Quang

Minh

Nam

27/08/2000

Bình Phước

Điện công nghiệp

Liếu Thanh

Minh

Nam

25/12/1998

 

Công nghệ ô tô