DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 1) NĂM HỌC 2018 - P1


Họ đệm

Tên

Giới tính

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành

Kim Thị Thúy

Ái

Nữ

05/01/2000

Bình Phước

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Hoàng Trọng

An

Nam

01/08/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Nguyễn Thị Thúy

An

Nữ

11/17/1997

 

Tiếng Anh

Phan Mỹ

An

Nữ

21/05/2018

 

Lập trình máy tính

Phan Mỹ

An

Nữ

07/08/1998

Đồng Nai

Tiếng Anh

Vương Tiến

An

Nam

1/28/2000

Bình Phước

Cắt gọt kim loại

Dương Hoàng Ngọc

Anh

Nữ

07/03/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Đinh Trọng Tuấn

Anh

Nam

27/10/2000

Bình Phước

Tài chính - Ngân hàng

Lê Đình

Anh

Nam

11/04/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Lê Tuấn

Anh

Nam

20/05/2000

Trà Vinh

Công nghệ ô tô

Lê Thị Minh

Anh

Nữ

03/11/2000

Bắc Ninh

Kế toán doanh nghiệp

Lê Thị Tú

Anh

Nữ

12/11/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Lê Xuân

Anh

Nam

29/06/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Nguyễn Hoàng

Anh

Nam

23/07/1998

Bình Dương

Công nghệ ô tô

Nguyễn Thị Hải

Anh

Nữ

26/04/2000

Bình Phước

Tài chính - Ngân hàng

Thái Thị Lan

Anh

Nữ

13/05/2000

Nghệ An

Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường

Võ Thị Quỳnh

Anh

Nữ

31/01/2000

Đồng Nai

Tiếng Nhật

Lê Hà Ngọc

Ánh

Nữ

15/02/2000

Đồng Nai

Tài chính - Ngân hàng

Châu Ngọc Thu

Bình

Nữ

21/11/2000

Đồng Nai

Quản trị kinh doanh

Đặng Quốc

Bình

Nam

1/28/2000

 

Công nghệ ô tô

Nguyễn Văn

Bình

Nam

16/07/1998

 

Công nghệ kỹ thuật máy tính

Lê Nguyễn Hữu

Cảnh

Nam

24/07/1999

Bến Tre

Công nghệ ô tô

Lê Quang

Cảnh

Nam

10/04/1999

Bình Dương

Quản trị kinh doanh

Võ Thị Ngọc

Cầm

Nữ

26/03/1999

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Phạm Viết

Cẩm

Nam

23/12/1999

Đăk Nông

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

Nguyễn Trung

Cấn

Nam

02/05/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Nguyễn Chí

Công

Nam

17/10/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Lê Xuân

Cương

Nam

23/03/2000

 

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Nguyễn Thị Kim

Cương

Nữ

11/08/2000

 

Quản trị nhà hàng

Dương Quốc

Cường

Nam

27/08/2000

Trà Vinh

Quản trị khách sạn

Phan Quốc

Cường

Nam

01/05/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Lê Thị

Châm

Nữ

13/12/2000

Thanh Hóa

Quản trị nhà hàng

Huỳnh Khánh

Châu

Nữ

23/10/2000

Trà Vinh

Tiếng Trung Quốc

Nguyễn Hoàng Minh

Châu

Nữ

14/02/2000

Bình Phước

Tiếng Nhật

Nguyễn Thị Kim

Chi

Nữ

05/11/2000

Quảng Nam

Tiếng Anh

Phạm Thị Uyển

Chi

Nữ

03/05/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Thạch Thị Kim

Chi

Nữ

02/07/2000

Trà Vinh

Tài chính - Ngân hàng

Nguyễn Quang

Chiến

Nam

31/05/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

Điểu Thị

Chiều

Nữ

22/04/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Thúy

Diễm

Nữ

13/04/2000

Bình Dương

May Thời Trang

Trần Thị Bích

Diễm

Nữ

29/08/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Dương Thị

Doanh

Nữ

01/11/2000

 

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Hoài

Dung

Nữ

06/07/1999

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

Phạm Ngọc

Dung

Nữ

16/06/2000

Bình Phước

Tài chính - Ngân hàng

Đinh Quốc

Dũng

Nam

20/12/2000

 

Quản trị nhà hàng

Huỳnh

Duy

Nam

19/04/2000

Đồng Nai

Công nghệ kĩ thuật môi trường

Phạm Nhựt

Duy

Nam

10/04/1999

Trà Vinh

Cắt gọt kim loại

Trương Thanh

Duy

Nam

02/02/1999

Bình Dương

Công nghệ ô tô

Trương Trường

Duy

Nam

12/25/2000

 

Công nghệ ô tô

Hà Thị Mỹ

Duyên

Nữ

07/01/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Võ Thị Hồng

Duyên

Nữ

22/10/2000

Bình Dương

Kế toán doanh nghiệp

Trần Thị Thùy

Dương

Nữ

7/13/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Đoàn Văn

Đại

Nam

04/02/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Tô Minh

Đang

Nam

20/05/2000

 

Công nghệ ô tô

Lê Minh

Đạt

Nam

21/11/2000

 

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Lê Tiến

Đạt

Nam

 

 

 

Mai Văn

Đạt

Nam

26/11/2000

Đồng Nai

Công nghệ ô tô

Nguyễn Tuấn

Đạt

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Trung

Đạt

Nam

 

 

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Văn

Đạt

Nam

12/04/2000

Bình Phước

Cắt gọt kim loại

Đoàn Quang

Đến

Nam

14/05/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Nguyễn Văn

Điền

Nam

02/01/2000

 

Công nghệ ô tô

Phan Viết

Định

Nữ

13/08/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị

Đồng

Nữ

05/05/2000

Hà Tĩnh

Quản trị nhà hàng

Cao Mai Anh

Đức

Nam

12/03/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Lê Huỳnh

Đức

Nam

11/15/2000

 

Quản trị kinh doanh

Mai Minh

Đức

Nam

9/19/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Nguyễn Hồng

Đức

Nam

09/05/2000

Đồng Nai

Quản trị kinh doanh

Nguyễn Văn

Đức

Nam

20/07/2000

Thanh Hóa

Công nghệ ô tô

Trần Đặng

Đức

Nam

28/09/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Đinh Thị Hồng

Gấm

Nữ

09/10/2000

Trà Vinh

Hướng dẫn du lịch

Dương Thị

Giang

Nữ

15/06/2000

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

Lê Hương

Giang

Nữ

19/11/2000

Bình Phước

Tiếng Nhật

Ngô Văn

Giang

Nam

02/05/2000

Bình Phước

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Hương

Giang

Nữ

21/10/2000

Bình Phước

Tiếng Anh

Phạm Thị Ngọc

Nữ

30/10/2000

Đồng Nai

Quản trị kinh doanh

Phạm Nhật

Hạ

Nữ

02/08/2000

 

Kế toán doanh nghiệp

Đoàn Nhật

Hải

Nam

16/03/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Hồ Đỗ Thanh

Hải

Nam

10/11/1999

Bình Phước

Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

Huỳnh Quốc

Hải

Nam

02/10/2000

Bình dương

Quản trị nhà hàng

Lương Văn

Hải

Nam

22/10/2000

Thanh Hóa

Công nghệ ô tô

Ngô Văn

Hải

Nam

18/03/1998

Bình Phước

Công nghệ Thực phẩm

Nguyễn Thị Ngân

Hạng

Nữ

09/02/2000

Bình Phước

Quản trị kinh doanh

Chung Thị Hồng

Hạnh

Nữ

06/10/2000

Bình Phước

Hướng dẫn du lịch

Mai Lan

Hạnh

Nữ

07/01/2000

Thanh Hóa

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

Nữ

28/12/2000

 

Quản trị kinh doanh

Thái  Phương

Hạnh

Nữ

20/04/1998

Bình Dương

Quản trị khách sạn

Thị

Hạnh

Nữ

05/06/1998

Bình Phước

Kế toán doanh nghiệp

Nguyễn Thị Như

Hảo

Nữ

 

 

 

Võ Thúy

Hảo

Nữ

22/05/2000

Bình Phước

 

Lương Thị

Hằng

Nữ

29/04/2000

 

Quản trị kinh doanh

Mông Thị

Hằng

Nữ

15/05/2000

Bình Phước

Quản trị khách sạn

Nguyễn Thị Ánh

Hằng

Nữ

17/08/2000

Đăk Nông

Quản trị nhà hàng

Trương Thị Thúy

Hằng

Nữ

06/09/2000

Tp.Hồ Chí Minh

Điện tử công nghiệp

Bùi Thiên

Hậu

Nam

7/16/2000

 

Công nghệ ô tô

Hồ Ngọc

Hậu

Nam

23/04/2000

Bình Phước

Công nghệ ô tô

Ung Văn

Hậu

Nam

12/01/2000

Bình Phước

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Đặng Quốc

Hiền

Nữ

31/05/2000

Đồng Nai

Quản trị nhà hàng

Hoàng Thị

Hiền

Nữ

14/04/2000

Bình Phước

 

Lê Thị Xuân

Hiền

Nữ

 

 

Quản trị mạng máy tính

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

01/07/2000

 

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Thị

Hiền

Nữ

22/07/2000

 

Hướng dẫn du lịch

Nguyễn Thị Thúy

Hiền

Nữ

13/09/2000

 

Quản trị nhà hàng

Nguyễn Đình

Hiệp

Nam

03/06/2000

Lâm Đồng

Công nghệ ô tô