Phân biệt ngành Kế Toán và Ngành Kiểm Toán


Kế Toán và Kiểm Toán là hai ngành học rất phổ biến và được nhiều bạn trẻ lựa chọn theo học. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa thể phân biệt rạch ròi đâu là kế toán, đâu là kiểm toán, và sự khác biệt giữa hai ngành này là như thế nào.

Khái niệm hai ngành Kế toán và Kiểm toán

Kế toán trong doanh nghiệp được hiểu là người đảm bảo rằng việc hoạt động thu chi của doanh nghiệp có lợi và đạt được hiệu quả tài chính. Nhu cầu đối với nhân viên ngành kế toán được tăng lên theo tỉ lệ thuận với số lượng ngày càng nhiều các doanh nghiệp được thành lập.


Kiểm toán là việc kiểm tra, xác minh tính minh bạch của những báo cáo tài chính trong những tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp do kế toán thực hiện. Thông qua quá trình kiểm tra này, kiểm toán viên có thể xác định được tình hình tài chính hiện tại của tổ chức đó, bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định pháp luật hiện hành.

Cả hai ngành Kế Toán và Kiểm Toán đều sở hữu hữu những tiềm năng bức phá trong bối cảnh hiện tại, khi nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nhiều tổ chức trên thế giới. Đơn cử như như việc gia nhập TPP, cả hai lĩnh vực Kế Toán và Kiểm Toán ở Việt Nam đều có cơ hội đa dạng hóa, tăng cường hội nhập với các doanh nghiệp trong khu vực. Nhu cầu về nguồn nhân lực về lĩnh vực này cũng ngày càng gia tăng khi các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên tục mở rộng. 

Cùng với đó, những Kế Toán viên và Kiểm Toán viên sẽ có cơ hội được dịch chuyển tự do, nâng cao và rèn luyện được những kỹ năng, kiến thức đồng thời nâng cao mức thu nhập của bản thân.

Hạ My (tổng hơp)