Cử nhân thực hành Kiểm toán


Kiểm toán là một hoạt động kiểm tra nhằm xác minh tính trung thực và hợp lý của các tài liệu, số liệu kế toán, báo cáo tài chính trong những tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm bảo đảm việc tuân thủ các chuẩn mực và quy định pháp luật hiện hành. Và người làm công việc này thường được gọi là kiểm toán viên.

Môi trường làm việc

Một số kiểm toán viên làm việc ở bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty, một số khác làm việc ở các công ty dịch vụ, tư vấn hoặc trong các cơ quan kiểm toán nhà nước. Tuy nhiên, ở môi trường nào cũng thường xuyên làm việc trong môi trường có áp lực cao, đi công tác và phải va chạm với nhiều người, nhiều tổ chức, doanh nghiệp. Hơn nữa, để hoàn thành công viec đúng thời hạn, kiểm toán viên cũng phải tập trung, làm việc hiệu quả, vận dụng hết năng lực, óc tư duy và sáng tạo.

Mặt khác, vì được va chạm nhiều nên các bạn trẻ khi theo đuổi nghề này có cơ hội học hỏi, trau dồi kinh nghiệm, phát triển và trưởng thành nhanh chóng hơn.

Các công việc của kiểm toán viên

Cho dù là nhân viên kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ hay kiểm toán nhà nước thì nhìn chung, họ đều phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Phân tích mục tiêu, giới hạn, tài liệu để lên kế hoạch các công việc cần phải làm.

2. Xác định số lượng và thứ tự các bước cần thực hiện để xây dựng một chương trình kiểm toán thích hợp.

3. Thu thập thông tin bằng các phương pháp kiểm toán như kiểm toán cân đối, đối chiếu trực tiếp, đối chiếu logic, kiểm kê, điều tra...

4. Ghi chép đầy đủ những nhận định về các con số, sự kiện, tài liệu...

5. Sau quá trình điều tra, phân tích, kiểm toán viên đưa ra những kết luận khái quát về báo cáo tài chính của tổ chức, doanh nghiệp.

Triển vọng nghề nghiệp

Theo thống kế của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam VACPA, tính đến nay, Việt Nam chỉ có hơn 160 công ty kiểm toán độc lập nhưng lại có đến 600.000 doanh nghiệp đang hoạt động nên lượng khách hàng tiềm năng trong thời gian sắp tới sẽ rất dồi dào.

Mức lương khởi điểm của kiểm toán viên tương đối cao và sẽ còn cao hơn nữa khi làm việc tại các công ty kiểm toán nước ngoài. Nếu theo đuổi ngành nghề này lâu dài, bạn sẽ có thể trở thành quản lý cấp cao trong lĩnh vực việc làm kiểm toán, kế toán, tài chính…