Kỹ sư thực hành Kỹ thuật mạng ngoại vị và thiết bị đầu cuối


 

Kiến thức nghề nghiệp:
+ Hiểu được cấu trúc mạng ngoại vi;
+ Nắm vững đặc tính kỹ thuật các loại cáp trong viễn thông;
+ Trình bày được một số kiến thức cơ bản về kỹ thuật để phân tích các hiện tượng hư hỏng một cách khoa học, hợp lí;
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, tính chất, ứng dụng của các linh kiện điện tử, đặc biệt là các linh kiện điện tử chuyên dùng trong lĩnh vực điện tử viễn thông;
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, ứng dụng của các mạch điện tử cơ bản, các mạch điện tử chuyên biệt được dùng trong thiết bị điện tử viễn thông;
+ Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị đầu cuối thông dụng trong điện tử viễn thông như: Điện thoại bàn, điện thoại di động, thiết bị băng rộng ADSL, máy Fax;
+ Phân tích được nguyên nhân hư hỏng của các mạch điện trong các thiết bị đầu cuối;
+ Tự thiết kế được một số mạch điện thay thế, mạch điện ứng dụng. Đáp ứng yêu cầu công việc sửa chữa hay cải tiến chế độ làm việc của thiết bị điện tử viễn thông;
+ Biết sử dụng chương trình vẽ, mô phỏng mạch điện tử, làm mạch in;
+ Phân tích được quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;
+ Hiểu được cách xây dựng quy trình, quy phạm trong thi công và quản lý sản xuất;
+ Hiểu ý nghĩa các từ tiếng Anh chuyên ngành thông, dụng;
+ Hiểu được cấu trúc một doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Kỹ năng nghề nghiệp:
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đồ nghề, các dụng cụ chuyên dùng và dụng cụ đo kiểm trong sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện tử viễn thông;
+ Ghi nhớ được các quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các cấp đối với các thiết bị viễn thông;
+ Lắp đặt, kết nối, thi công đúng kỹ thuật các loại cáp viễn thông: cáp đồng, cáp quang;
+ Cài đặt, cấu hình, vận hành được các thiết bị đầu cuối viễn thông;
+ Bảo trì, sửa chữa được các thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị đầu cuối theo yêu cầu công việc;
+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ và mô phỏng mạch điện tử;
+ Sử dụng thành thạo phần mềm vẽ mạch in;
+ Đọc hiểu được các lài liệu đơn giản tiếng Anh chuyên ngành;
+ Biết cách tổ chức quản lý, điều hành một doanh nghiệp nhỏ và vừa;
+ Biết cách tổ chức, quản lý nhóm thợ trong hoạt động tổ nhóm;
+ Hướng dẫn nghề nghiệp cho thợ có trình độ thấp hơn.
Cơ hội việc làm
- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các trung tâm bảo hành, sửa chữa thiết bị đầu cuối viễn thông;
- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ mạng ngoại vi của các công ty trong lĩnh vực viễn thông;
- Làm kỹ thuật viên, quản lý nhóm tại các tổ viễn thông phụ trách lắp đặt, cài đặt, cấu hình các thiết bị viễn thông, thiết bị đầu cuối;
- Làm chủ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ.