Trường Đồng An thăm hỏi Công ty TNHH BOSCH VIET NAM


 Vào ngày 04/01/2018, các quản lý cấp cao trường Đồng An đã có một chuyến thăm hỏi và làm việc cùng công ty TNHH BOSCH VIET NAM. Chuyến đi nhằm mục đích gắn kết quan hệ giữa cáo đẳng công nghệ cao Đồng An và BOSCH. Công ty BOSCH VIET NAM là đối tác thân thiết của Đồng An và luôn ưu tiên đón nhận các sinh viên Đồng An khi ra trường.