Chính sách học bổng cho tân sinh viên 2018


   Với mục tiêu tìm kiếm và hỗ trợ học sinh Khá, Giỏi khi chọn theo học trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An, chương trình học bổng hấp dẫn cho tân sinh viên năm 2018 đã được ra đời. Thông qua chương trình học bổng này, trường Đồng An phần nào mong muốn thể hiện tinh thần yêu quý và coi trọng giá trị của một thế hệ trẻ tài năng đã tin tưởng chọn Đồng An. 

 

1. Chương trình học bổng "Nữ sinh tài năng"  trị giá “9.600.000 đồng” 

Các tiêu chí xét học bổng: 

- Được xét, tặng học bổng  năm học đầu tiên trị giá 9.600.000 đồng nếu đạt các tiêu chí sau:

+ Đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi về sắc đẹp dành cho Nữ sinh (thi hoa khôi, nữ sinh duyên dáng,...) từ cấp trường Trung học phổ thông trở lên; 

+ Xếp loại học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên;

 

+ Xếp loại hạnh kiểm Tốt trong ba năm THPT.


2. Chương trình học bổng "Thủ lĩnh thanh niên" trị giá “9.600.000 đồng”  

Các tiêu chí xét học bổng: 

- Được xét, tặng học bổng năm học đầu tiền trị giá 9.600.00 đồng nếu đạt các tiêu chí sau:

+ Tham gia tích cực các hoạt động và phong trào Đoàn thanh niên tại trường THPT;

+ Đạt các giải thưởng từ hoạt động và phong trào Đoàn thanh niên cấp Tỉnh trở lên;

+ Xếp loại học lực cả năm lớp 12 từ loại Khá trở lên;

 

+ Xếp loại hạnh kiểm Tốt trong ba năm THPT.


3. Chương trình học bổng"Ngôi sao học đường" trị giá “24.000.000 đồng” và ký túc xá phí trị giá “7.500.000 đồng” 

Các tiêu chí xét học bổng: 

- Được xét, tặng học bổng năm đầu tiên trị giá 9.600.000 đồng và Ký túc phí trị giá 2.500.000 đồng nếu thí sinh có kết quả học tập đạt loại Giỏi trong 03 năm cấp THPT;

- Nếu kết quả học tập của các thí sinh tại Trường Đồng An tiếp tục được xếp loại Giỏi và điểm rèn luyện từ 85 trở lên thì sẽ nhận mức học bổng có giá trị tương đương cho năm học tiếp theo.

 

- Thí sinh đã được nhận học bổng theo chương trình này thì sẽ không nhận học bổng khuyến khích học nghề từ Nhà trường theo quy định. 


 

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

PHÒNG TUYỂN SINH-TRUYỀN THÔNG

 

 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Bình Dương, ngày ...  tháng ... năm 2018

ĐỀ XUẤT

Chương trình học bổng cho Tân sinh viên năm 2018

                            

Kính gửi:       Ban giám hiệu.

 

Căn cứ theo thông báo tuyển sinh năm 2018 số 06/TB-CĐCNCĐA ngày 15/01/2018 đã ban hành.

Nay phòng tuyển sinh, truyền thông kính trình Ban giám hiệu đề xuất các tiêu chí xét học bổng như sau:

1. Chương trình học bổng năm nhất trị giá “9.600.000 đồng” cho thí sinh lànữ sinh tài năng học đường”.

Các tiêu chí xét học bổng: 

-         Nữ học sinh tham gia trong các cuộc thi hoa khôi/sắc đẹp/ nữ sinh duyên dáng tại trường THPT đạt được giải Ba trở lên;

-         Có học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên;

-         Có hạnh kiểm xếp loại Tốt trong ba năm THPT.

2. Chương trình học bổng năm nhất trị giá “9.600.000 đồng”  cho thí sinh là “thủ lĩnh Thanh niên”.

Các tiêu chí xét học bổng: 

-         Học sinh tham gia tích cực các hoạt động phong trào Đoàn thanh niên tại trường THPT;

-         Có giải thưởng/ chứng nhận/ huân chương từ phong trào Đoàn Thanh niên của tỉnh ;

-         Có học lực năm lớp 12 xếp loại Khá trở lên;

-         Có hạnh kiểm xếp loại Tốt trong ba năm THPT.

3. Chương trình học bổng toàn phần trị giá “24.000.000 đồng” và ký túc xá phí trị giá “7.500.000 đồng” cho thí sinh là “ngôi sao học đường”.

Các tiêu chí xét học bổng: 

* Trường hợp 1:

-         Nếu thí sinh có kết quả học tập ba năm cấp THPT đạt loại Giỏi trở lên thì sẽ được nhận mức hưởng học bổng năm nhất trị giá “9.600.000 đồng” và ký túc xá phí trị giá “2.500.000 đồng”.

 

* Trường hợp 2:

-         Nếu thí sinh thuộc trường hợp 1 duy trì thành tích học tập loại Giỏi và điểm rèn luyện từ 85 trở lên trong quá trình học tập tại trường thì sẽ tiếp tục được nhận mức hưởng học bổng trị giá “9.600.000 đồng” và ký túc xá phí trị giá “2.500.000 đồng” vào năm hai;

Lưu ý: Trường hợp sinh viên đã được nhận học bổng toàn phần sẽ không nhận học bổng khuyến khích học nghề từ Nhà trường.

Kính trình Ban giám hiệu xét duyệt ./.

 

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ XUẤT

 

 

 

 

Lê Công Hòa