Chúc mừng 09 Tân kỹ sư thực hành ngành Cắt gọt kim loại đã được bố trí việc làm


 

Hình ảnh một số Sản phẩm gia công trên Máy tiện, phay CNC.

Nguồn tin: Phòng Tuyển sinh - Truyền thông

Thái Dương