Thông báo danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp


 

       Ngày 08/6/2017, Hội đồng thi tốt nghiệp năm 2017 đã tổ chức họp phiên thứ 02 để xét duyệt danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp cho 07 nghề đào tạo trình độ Cao đẳng: Cắt gọt kim loại, Cơ điện tử, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và Quản trị mạng máy tính.

       Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp và không đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp khóa 2014 (Xem chi tiết)