Xây dựng mối liên kết với các nhà tuyển dụng trong quá trình sắp xếp việc làm


         Ngày 13/04/2015 tại thành phố Đã Nẵng, Ban Quản Lý các dự án dạy nghề vốn ODA (Ban QL CDA) thuộc tổng cục Dạy nghề đã tổ chức khóa tập huấn “ Xây dựng mối liên kết với các nhà tuyển dụng trong quá trình sắp xếp việc làm, thiết bị, tổ chức thực hiện và đánh giá chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp”trong khuôn khổ tăng cường “ Kỹ năng nghề” do Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tài trợ.

Chương trình này nhằm nâng cao khả năng nhận thức cho cán bộ phòng Quan hệ Doanh nghiệp hiểu rõ hơnvề sự liên kết giữa nhà tuyển dụng và các Trường đào tạo nghề. Nội dung khóa học xoay quanh các vấn đề cơ bản sau:

-  Nâng cao nhận thức của học sinh- sinh viên về thực trạng nguồn nhân lực hiện nay của Việt Nam và tình trạng thiếu hụt các kỹ năng cũng như các cơ hội việc làm trong các nghề yêu cầu trình độ cao.

-  Giúp các em hiểu rõ hơn những lợi ích của em khi tham gia học  nghề, và được đào tạo tay nghề chất lượng cao.

-  Đào tạo cán bộ của phòng QHDN về các khái niệm của kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc để đảm bảo rằng các học sinh-  sinh viên học nghề đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyể dụng trước khi tim việc làm.

Với sự tham gia của 18 trường Cao đẳng thuộc Tổng cục Dạy nghề - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; trong đó có trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Trong suốt quá trình học từ ngày 13/04/2015 đến ngày18/04/2015 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An có cơ hội được giao lưu học hỏi kinh nghiệm từ các Trường bạn và đây cũng là cơ hội để nhà Trường tiếp cận được những chính sách mới từ Ban QL CDA.

              Một số hình ảnh của Khóa học:

Chụp hình cùng Ban tổ chức

Làm bài tập nhóm

Kết quả bài tập nhóm

         Sự đổi mới trong công tác quản lý, đã tạo điều kiện thuận lợi giúp nhà trường nâng cao uy tín, vị thế trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa Doanh Nghiệp và nhà Trường trong cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với xu thế phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

                                                                        Phan Thị Minh Hạnh – Phòng Đối Ngoại