Thông tin Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ và thời gian làm thủ tục nhập học: Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 10/7 – 20/7/2018, nhập học Từ ngày 25/7 – 30/7/2018 ; Đợt 2: nhận hồ sơ từ ngày 25/7 – 05/8/2018 , nhập học từ ngày 08/8 – 10/8/2018.


Trang: 1 | 2