Thông tin Tuyển sinh

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P2

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P2

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P1

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P1

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ và thời gian làm thủ tục nhập học: Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 10/7 – 20/7/2018, nhập học Từ ngày 25/7 – 30/7/2018 ; Đợt 2: nhận hồ sơ từ ngày 25/7 – 05/8/2018 , nhập học từ ngày 08/8 – 10/8/2018.


Trang: 1 | 2