Sau 12 năm đèn sách, con đường nào bạn sẽ chọn, tương lai của bạn sẽ ra sao, con số 174 ngàn lao động ở trình độ đại học đang bị thất nghiệp, bạn đã suy ngẫm chưa?, v.v... Để có được việc làm ổn định, làm việc ở công ty nước ngoài, lương cao, môi trường làm việc năng động, v.v... Tất cả, khởi đầu từ khâu chọn nghề, chọn nghề và chọn trường của bạn,...

Trang: 1

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip