Chuẩn đầu ra nghề quản trị mạng máy tính

Các lớp ngắn hạn trình độ A, B Tin học và các lớp chuyên đề

Theo quy hoạch phát triển kinh tế giai đoạn đến 2030 thì Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mêm) là một trong những nghề mũi nhọn. Trong bối cảnh đó, ngày càng nhiều công ty công nghệ trong và ngoài nước mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam và hướng ra khu vực, thế giới.

Trang: 1

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip