Trích tham luận của  TS. Phạm Hồng Kỳ, Phó Hiệu trưởng - Trường cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An tại Hội thảo quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong hoạt động dạy nghề.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia tại các trường đăng cai, Ngày 12/05/2016, Phó Tổng Cục trưởng Cao Văn Sâm cùng đoàn công tác của Tổng cục Dạy nghề và thành viên các hội đồng thi đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức thi tay nghề quốc gia tại các trường đăng cai.

This paper proposes a distribution network reconfiguration (DNR) methodology based on a backtracking search algorithm (BSA) for minimizing active power loss and minimizing voltage deviation.

This paper proposes a new methodology to optimize network topology and placement of distributed generation (DG) in distribution network with an objective of reduction real power loss and voltage stability enhancement.

This paper proposes a reconfiguration methodology based on a cuckoo search algorithm (CSA) for minimizing active power loss and the maximizing voltage magnitude. The CSA method is a new meta-heuristic algorithm inspired from the obligate brood parasitism of some cuckoo species which lay their eggs in the nests of other host birds of other species for solving optimization problems.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip