Quý thầy cô được phân công Giám thị 1, Giám thị 2 lưu ý thực hiện. Sinh viên khóa 2012 xem danh sách tại đây.

Nhà trường gửi các Đơn vị và toàn thể các em sinh viên khóa trước năm 2012 chưa tốt nghiệp Thông báo về việc đăng ký thi tốt nghiệp như sau:

Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên các nghề khóa 2012, Hiệu trưởng gửi các đơn vị Kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp và phân công nhiệm vụ như sau:

Sáng ngày 06/05/2014 Đại diện phòng nhân sự và bộ phận sản xuất Công ty TNHH ON Semiconductor Viet Nam đã đến tham quan và làm việc tại trường.

Sáng ngày 06/11/2014, Đại diện bộ phận sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp Plus đến tham quan cơ sở vật chất nhà trường, tạo tiền đề cho sự hợp tác bền chặt giữa nhà trường và công ty trong lĩnh vực liên kết đào tạo, sản xuất và cung ứng nguồn nhân lực.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip