Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa, Bộ môn và toàn thể các em sinh viên đã tốt nghiệp trong năm học 2014 - 2015 về việc điều chỉnh ngày tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp. Đồng thời xem "Danh sách thông tin viết bằng" để kịp thời điều chỉnh.

Phòng Đào tạo thông báo về việc bổ sung hồ sơ nhập học đối với sinh viên khóa 2013, khóa 2014, cụ thể như sau:

Phòng Đào tạo thông báo đến các Khoa/Bộ môn, Phòng Tài chính và toàn thể sinh viên quy trình đăng ký học lại học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 như sau:

Nhà trường thông báo đến các Khoa, toàn thể các em sinh viên đã tốt nghiệp trong năm học 2014 – 2015 hoàn tất các thủ tục sau để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và dự lễ Tốt nghiệp vào ngày 10/10/2015 như sau.

Quý thầy cô được phân công Giám thị 1, Giám thị 2 và các em sinh viên khóa 2012 lưu ý thực hiện.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip