Đề nghị các Sinh viên khóa 2013 đã tốt nghiệp kiểm tra thông tin cá nhân của mình theo file danh sách, nếu có sai sót gì liên hệ Phòng Đào tạo qua Email: nguyenluot@dongan.edu.vn trước ngày 25/9/2016. Sinh viên nào không phản hồi, Phòng Đào tạo sẽ lấy thông tin trên để viết Bằng tốt nghiệp.

Công ty Intel Products Việt Nam xin thông báo Chương trình học bổng tiếng Anh Intel 2016. Chương trình học bổng nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho sinh viên ngành kỹ thuật để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp và nghề nghiệp trong tương lai. 

Học sinh, sinh viên CÓ nhu cầu ở ký túc xá trong học kỳ 1, năm học 2016-2017 (thời gian từ 15/8/2016 đến 15/01/2017) vui lòng liên hệ Tổ ký túc xá để ký “Hợp đồng cung cấp chỗ ở ký túc xá”, hạn chót: 20/7/2016. 

Môn thi lý thuyết nghề vào ngày 20/6/2016; Môn thi thực hành nghề bắt đầu vào ngày 22/6/2016. Lịch thi chi tiết từng nghề sẽ có thông báo trước ngày thi 01 ngày tại Bảng thông tin của Khoa/Bộ môn và trên website dongan.edu.vn. (xem chi tiết)

Thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên các nghề khóa 2013. Hiệu trưởng gửi các đơn vị kế hoạch tổ chức và phân công nhiệm vụ như sau: (Xem chi tiết )

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip