Ngày 05/05/2015, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng sinh viên ưu tú Dương Tấn Phát.

Sáng ngày 04/04/2015 tại phòng họp A, Chi bộ Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức buổi “Lễ kết nạp Đảng viên mới” cho quần chúng Nguyễn Thanh Thuận là giảng viên đang làm việc và rèn luyện tại mái trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An.

Chủ đề 2015: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnhTrang: 1 | 2

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip