Trong những năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, được sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, ngành dạy nghề (nay là giáo dục nghề nghiệp) đã từng bước phát triển cả quy mô cũng như chất lượng. Theo Luật giáo dục nghề nghiệp, hệ thống giáo dục nghề nghiệp tăng mạnh về qui mô và thay đổi toàn diện về cấu trúc hệ thống. 

Mục đích: Gặp mặt và giao lưu giữa Nhà trường với cựu sinh viên nhân dịp thành lập Hội cựu sinh viên trường, chào mừng năm học mới và ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; Làm cầu nối giữa Nhà trường với cựu sinh viên trong quan hệ hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, góp phần xây dựng và phát triển Nhà trường;

Giúp cho sinh viên khóa 2016 nắm vững và thực hiện đúng những qui định liên quan đến học tập, rèn luyện, sinh hoạt trong Nhà trường. Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ của sinh viên trong thời gian học tập tại Trường. Tham gia sinh hoạt đầu khóa là nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả sinh viên mới nhập học vào Trường.

Chương trình Học bổng Nữ sinh Kỹ thuật HEEAP 2016 là chương trình học bổng nhằm hỗ trợ tài chính cho các NỮ sinh viên ngành kỹ thuật hệ cao đẳng, trung cấp tại các trường tại Việt Nam. 

Nhà trường thông báo đến các Khoa, toàn thể các em sinh viên đã tốt nghiệp trong năm học 2015 – 2016 hoàn tất các thủ tục sau để nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp và dự lễ Tốt nghiệp vào ngày 20/11/2016 như sau.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip