Sự nghiệp công nghiệp hóa đang được thực hiện bởi sự phát triển nhanh chóng số lượng và chất lượng các doanh nghiệp sản xuất. Việc đổi mới công nghệ, sản xuất các sản phẩm chất lượng cao cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu đòi hỏi một lượng lớn lực lượng lao động có kỹ thuật cao. Hiện còn nhiều cơ sở đào tạo tập trung vào Chương trình giảng dạy nặng về lý thuyết, ít liên quan đến quá trình thực tế làm việc tại doanh nghiệp. Trong khi đó, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An (Dong An Polytechnic – DAP) nhắm tới việc cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp.

Trang: 1

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip