Ngày 09/6/2017, Chi bộ Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng Nguyễn Thị Lượt đơn vị phòng Đào tạo vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5//1890–19/5/2017), ngày 15/05/2017, Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về học tập “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Diễn ra từ ngày 29 đến 31.7.2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Dĩ An lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thông qua các báo cáo về tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ X và phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ XI;

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30-5-2014 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 16/9/2014 của Tỉnh uỷ  và Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 20/10/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy Dĩ An . Sáng 26/5/2015, Chi bộ Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Ngày 05/05/2015, Chi bộ Trường Cao Đẳng Công nghệ cao Đồng An đã tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng sinh viên ưu tú Dương Tấn Phát.

Trang: 1 | 2

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE ĐỒNG AN

Video clip