Chuẩn đầu ra nghề quản trị mạng máy tính

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

CHUẨN ĐẦU RA

 

Nghề đào tạo: Quản trị mạng máy tính (Network management)


Trình độ: Cao đẳng nghề

 

1.   Kiến thức:

 

  - Có kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh; Nắm được cơ bản quyền, nghĩa vụ  và thực hiện trách nhiệm của người công dân.


  - Trình độ tiếng Anh tương đương 300 điểm TOEIC.


  - Trình bày được các kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính.


  - Nêu được nguyên tắc, phương pháp để hoạch định, thiết kế và xây dựng mạng LAN.


  - Trình bày được cách cài đặt và quản trị, bảo trì, sửa chữa hoặc nâng cấp hệ thống mạng máy tính.


  - Phân tích, đánh giá được mức độ an toàn của hệ thống mạng; các biện pháp bảo vệ, hướng phát triển, mở rộng hệ thống mạng.

 

2.   Kỹ năng nghề nghiệp:

 

  - Thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống mạng cho doanh nghiệp nhỏ và trung bình.


  - Cài đặt, cấu hình và quản trị hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành Windows Server.


  - Cấu hình được các dịch vụ mạng: Routing, DNS, DHCP, FTP, Web Server, Mail Server.


  - Xây dựng  và cấu hình được hệ thống tường lửa bảo vệ hệ thống mạng trên ISA Server.


  - Bảo trì, sửa chữa và nâng cấp được phần mềm, phần cứng của hệ thống mạng.

 

3.   Thái độ và đạo đức nghề nghiệp:

 

  - Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.


  - Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.

 

4.   Vị trí công tác và cơ hội việc làm

 

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm chuyên viên IT thực hiện được một số công việc tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp như:

 

  - Khảo sát nhu cầu, tư vấn, phân tích, thiết kế, trực tiếp thi công hoặc quản lý thi công, xây dựng hệ thống mạng.


  - Quản trị hệ thống mạng máy tính.


  - Kỹ thuật viên tin học


  - Chẩn đoán, sửa chữa hư hỏng nhẹ, khắc phục các sự cố và bảo trì hệ thống mạng.

 

Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp có thể làm giáo viên giảng dạy trình độ thấp hơn Cao đẳng nghề trong các Cơ sở dạy nghề có đào tạo quản trị mạng.

 

5.   Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 

  - Có khả năng học liên thông lên trình độ đại học.

 

  - Có khả năng tự học tập, nghiên cứu mở rộng kiến thức, nâng cao tay nghề.


  - Dựa trên kiến thức đã học đủ điều kiện thi lấy các chứng chỉ quản trị mạng quốc tế như: MCSA, CCNA.

 

                                                                       Bình Dương, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

  Q. HIỆU TRƯỞNG

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip
Instagram Facebook Youtube Google