Các lớp ngắn hạn

   Các lớp ngắn hạn trình độ A, B Tin học và các lớp chuyên đề:


STT

Các lớp tin học văn phòng (trình độ A)

Thời lượng

1

   Windows 7 – Internet

7 buổi

2

   Microsoft Office Word 2013

10 buổi

3

   Microsoft Office Excel 2013

11 buổi

 

Lớp ôn luyện chứng chỉ A

 

4

   Tin học căn bản – Word – Excel 

8 buổi

 

Các lớp trình độ B

 

5

   Microsoft Access 2013

11 buổi

6

   Lập trình C căn bản

11 buổi

7

   PowerPoint 2013

11 buổi

8

   Internet &Thiết kế Web cơ bản

11 buổi

9

   AutoCAD – 2D

11 buổi

10

   Corel Draw

11 buổi

11

   Photoshop

11 buổi

12

   Lắp ráp cài đặt máy tính

15 buổi

 

Các lớp chuyên đề

 

13

   Thiết kế Website

2 tháng

14

   Cài đặt – bảo trì máy tính

2 tháng

15

   Quản trị mạng doanh nghiệp

2 tháng

16

   Lắp ráp cài đặt máy tính

1.5 tháng

 

Thiết kế đồ họa

 

17

   Corel Draw X4

1 tháng

18

   Photoshop

1 tháng

19

   Xử lý ảnh căn bản

1.5 tháng

Đăng ký xét tuyển online

FANPAGE Cao đẳng CNC Đồng An

Video clip
Instagram Facebook Youtube Google