TC - HC - TB

Thông báo Về việc tiếp tục đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể đối với học sinh, sinh viên khóa 2015, 2016, 2017 trong năm học 2017-2018 (lần 3)

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các ngành sau: Công nghệ Kỹ thuật Ô Tô (6 Giảng viên), Cơ điện tử ( 2 Giảng viên), Quản trị khách sạn ( 3 Giảng viên), Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật nữ công (2 Giảng viên).

Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An tuyển giảng viên cơ hữu các ngành sau: Cơ điện tử ( 2 Giảng viên), Quản trị khách sạn ( 3 Giảng viên), Quản trị nhà hàng, Kỹ thuật nữ công (2 Giảng viên), Công nghệ Kỹ thuật Ô Tô (6 Giảng viên)

Danh sách học sinh, sinh viên lớp CD161KE phải nộp tiền BHYT năm học 2017-2018

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP