Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

(Từ 22/01/2018 đến 27/01/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 22/01/2018

09:00

Tổ chức phỏng vấn về việc tiếp nhận thực tập cho sinh viên khóa 2015-2018

Theo Kế hoạch số 12/KH-CĐCNCĐA

Phòng họp A

Thứ Ba 23/01/2018

07:00

(06:00 xuất phát)

Tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XII-nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.ĐT: A.Sơn

- Lái xe: A.Chương (xe 7 chỗ)

Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Thứ Tư 24/01/2018

07:00

(06:00 xuất phát)

Tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Bình Dương lần thứ XII-nhiệm kỳ 2018-2023.

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.CTHSSV: A.Thành

- P.ĐT: A.Sơn

- Lái xe: A.Chương (xe 7 chỗ)

Hội trường UBND thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

10:00-11:30

Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm (2017-2019)

- Ban giám hiệu: T.Định

- Toàn thể giảng viên, nhân viên và sinh viên

(P.QTTB-VT chuẩn bị Hội trường)

Hội trường

Thứ Năm 25/01/2018

15:00-16:00 Xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.TCHC

- P.Đào tạo

- P.CTHSSV

- P.KĐCL-KT

- P.TS-TT

- P. QTTB

- P.Đối ngoại

- Các Trưởng Khoa, Bộ môn
Phòng họp A
21:00

Đi liên hệ tuyển sinh tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng

(từ ngày 25/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A. Hòa

- P.CTHSSV: A. Hoàng

- P.TC: A. Nhân

- P.TCHC: A.Chương (xe 7 chỗ)
Bình Thuận, Lâm Đồng

15:00

Gửi báo cáo thực hiện công tác tháng 01/2018

Các đơn vị

Phòng TC-HC

Thứ Sáu 26/01/2018

08:00

Tổ chức cuộc thi rung chuông vàng Tiếng Anh năm 2017

Theo Kế hoạch số 01/KH-BMNN, 11/12/2017

Nhà Thi đấu đa năng

 

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 22/01/2018:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Năm 25/01/2018

14:00

Tham gia hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa Nhà Trường với Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Quốc gia TP.HCM, học viên Cán bộ TP.HCM, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Theo Kế hoạch số 14/KH-CĐCNCĐA, 22/01/2018

Trung tâm Giáo dục quốc phòng - Đại học Quốc gia TP.HCM

 

Lần 2, ngày 22/01/2018:

 

1. Hủy "Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Dương tổ chức tuyên truyền Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Bình Dương lần thứ VII năm (2017-2019)" vào lúc 10:00, ngày 24/01/2018

 

Thứ Sáu 26/01/2018

09:00

Tổ chức phỏng vấn về việc tiếp nhận thực tập cho sinh viên khóa 2015-2018

Theo Kế hoạch số 17/KH-CĐCNCĐA, 23/01/2018

Phòng họp A

 

2. 

 

Thứ Năm 25/01/2018

08:30

Xây dựng hệ thống Bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp (theo Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH)

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.TCHC

- P.Đào tạo

- P.CTHSSV

- P.TS-TT

- P. QTTB

- P.Đối ngoại

- P.KĐCL-KT

- Các Trưởng Khoa, Bộ môn

Phòng họp A

 

3. Hủy "Đi liên hệ tuyển sinh tại các tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng" (từ ngày 25/01/2018 đến ngày 27/01/2018)

 

4. 

Thứ Bảy 27/01/2018

07:30

Triển khai thực hiện tổng vệ sinh toàn trường

Theo Kế hoạch số 13/KH-ĐTN, 24/01/2018

Khuôn viên Trường

 

Lần 3, ngày 26/01/2018:

 

Thứ Sáu 26/01/2018

09:00

Khai giảng lớp tập huấn trang trí nội thất

- Chủ tịch HĐQT: T.Lân

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- 20 học viên

BM.CNOT


Các tuần khác