Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

(Từ 08/01/2018 đến 13/01/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 08/01/2018

07:30 Chào cờ buổi sáng

- Toàn thể nhân viên

- Toàn thể giảng viên(trừ những Thầy, Cô có giờ dạy, sinh hoạt lớp chiều thứ 2)

- Các em học sinh, sinh viên có giờ học trong sáng thứ 2.
Sân giảng đường A
14:00 Tiếp phóng viên báo Bình Dương

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT

- P.CTHSSV: A.Thành, A.Long C.Châm

- Đoàn TN: A.Hoàng
Phòng họp B
15:45 Chào cờ buổi chiều

- Các giảng viên có giờ dạy, giờ sinh hoạt lớp chiều thứ 2

- Các em học sinh, sinh viên có giờ học chiều thứ 2.
Sân giảng đường A

07:00-11:00

Đưa sinh viên khóa 2017 qua Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh nhập học

- Phòng Đào tạo: A.Thuận, A.Sơn

- P.CTHSSV: A.Long, A.Văn Thành

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Thứ Ba 09/01/2018

07:30

Tham dự Lễ Khai giảng khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho sinh viên

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- Phòng Đào tạo:  A.Thuận

- Phòng CTHSSV:  A.Thành

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Thứ Tư 10/01/2018

09:00

Tiếp và làm việc với Công ty BOSCH

- Ban giám hiệu: T.Định

- Phòng Đào tạo: T.Thuận

- P. Đối Ngoại: T.Sơn

- K.Cơ khí: T.Hưng

- K. Điện: T.Dũng, T.Đông

Phòng họp A

Thứ Năm 11/01/2018

05:00

Đi tuyển sinh tỉnh Bình Phước

(từ ngày 11/01/2018-12/01/2018)

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.Tài chính: A.Nhân

- Lái xe: A.Chương (xe 7 chỗ)

Bình Phước

Thứ Sáu 12/01/2018

05:00

Đi tuyển sinh tỉnh Bình Phước

(từ ngày 11/01/2018-12/01/2018)

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.Tài chính: A.Nhân

- Lái xe: A.Chương (xe 7 chỗ)

Bình Phước

 

Bình Dương, ngày 06 tháng 01 năm 2017 

Q. HIỆU TRƯỞNG          

    

 (đã ký)                 

               

 ThS. Phạm Tấn Khoa       

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 08/01/2018:

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Ba 09/01/2018

08:00

Liên hệ hợp tác với Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải - Chi nhánh An Lạc

- Ban giám hiệu: T. Định
- Phòng Đối Ngoại: A.Sơn
- P.TCHC: C.Hạnh
- BM.CNOT: T.Hạnh
- P.TS-TT:

- Lái xe: A.Cường (xe 7 chỗ)

Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải - Chi nhánh An Lạc

14:00

Gặp BGH trường THPT Nguyễn An Ninh-Bình Dương

- Ban giám hiệu: Thầy Định
- Phòng TS-TT: Anh Hòa, A.Hùng Anh
- P.CTHSSV: Anh Hoàng
- P. TCHC: C.Hạnh
- Tài xế: A.Cường (xe 7 chỗ)

Trường THPT Nguyễn An Ninh-Bình Dương

Thứ Tư 10/01/2018

10:30

Tiếp phóng viên báo Bình Dương

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT - P.CTHSSV: A.Thành, C.Châm

- Đoàn TN: A.Hoàng

Phòng họp B

14:00

Gặp BGH trường THPT Dĩ An

- Ban giám hiệu: Thầy Định
- P.TS-TT: Anh Hòa, A. Hùng Anh, 
- P.CTHSSV: Anh Hoàng
- Tài xế: A.Chương (xe 4 chỗ)

Trường THPT Dĩ An


Các tuần khác