Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ 18/12/2017 đến 23/12/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 18/12/2017

07 :30 Phòng Đối Ngoại dẫn sinh viên khóa 2015 đi thực tập

- Phòng Đối Ngoại: A.Sơn

- Lái xe: Lê Việt Cường (xe 29 chỗ)
Công ty Scan Com

09:00

Tham dự cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương năm 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.Đào tạo: A.Sơn

- K. Cơ khí: T.Hưng

- K.Điện: T.Dũng, T.Đông

- BM.CNOT: T.Hiệp

- BM.CNTT: T.Duy

- LX: T.Hiệp(xe 7 chỗ)

Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương 

Thứ Tư 20/12/2017

09:00-11:00

Lễ tổng kết khóa 10 và khai giảng khóa 11 lớp xuất khẩu lao động đi Nhật

- Ban Lãnh đạo Nohara

- Ban Giám đốc Haindeco

- Ban Giám hiệu

Hội trường

14:00

Họp mặt Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2017)

Tổ KTX: A.Hách

Hội trường Trung tâm Văn hóa Thị xã Dĩ An

14:00

Họp thông qua kết quả kiểm tra công tác quản lý KTX

Theo Thông báo số 196/TB-CĐCNCĐA, ngày 11/12/2017

Phòng họp B

Thứ Sáu 22/12/2017

08:00-11:30

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý

- P.Đào tạo, CTHSSV,

TC-HC, QTTB-VT, TS-TT.

Tại các phòng

09:00

Ban giám hiệu làm việc với Bộ môn Công nghệ ô tô

- Ban giám hiệu: T.Định

- BM.Công nghệ Ô tô: T.Hiệp, T.Phong, T.Văn

Phòng họp B

14:30-15:30

Họp nghiệm thu phần mềm quản lý giai đoạn 1

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Các Phòng: TC-HC, Đào tạo, CTHSSV, TS-TT, QT TB-VT

Phòng họp A

Thứ Bảy 23/12/2017

07:30

Hỗ trợ Công ty Hasan Dermapharm tổ chức ngày hội gia đình

- P.TC-HC

- P.QTTB-VT

- P.CTHSSV và Đoàn TN

-Nhà thi đấu đa năng

-Ký túc xá A

-Hội trường

Ghi chú:

- Phòng TC-HC, QTTB-VT phối hợp với Công ty Haindeco thực hiện các công việc chuẩn bị Lễ tổng kết và khai giảng lớp xuất khẩu lao động đi Nhật.

- Dự kiến (từ 19/12/2017-21/12/2017): Ban giám hiệu (Thầy Định) đi công tác

- Từ ngày 18/12/2017-23/12/2017: Phòng TC-HC, QTTB-VT hỗ trợ công ty Hasan Dermapharm tổ chức ngày hội gia đình (Theo Kế hoạch của Công ty Hasan Demarpharm)

                                                                                                                                                                                                                                                               Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ThS. Phạm Tấn Khoa

                     SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG


Lần 1, ngày 18/12/2017:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 18/12/2017

13:00 Làm việc với Công ty Hasan Dermapharm 

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TC-HC: C.Hạnh

- P.ĐN: A.Sơn

- K.Cơ khí: T.Hưng, T.Dũng

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ)

Công ty Hasan Dermapharm 

16:00

Họp với Chủ tịch HĐQT

- Chủ tịch HĐQT

- BGH: T.Khoa, T.Định

- P.TC-HC: A.Dương

- P.Đào tạo: A.Thuận, A.Sơn

- K.Cơ khí: T.Hưng, T.Dũng

- K.Điện: T.Dũng, T.Hoanh, T.Đông

- BM.CNTT: T.Duy

- BM.KS-NH: C.Xuân

- BM.CN Ô tô: T.Hiệp

- GĐTC: C.Thanh

- BM.KTDN: C.Thùy

Phòng họp A

 

Lần 2, ngày 18/12/2017:


Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Tư 20/12/2017

08:00

Họp thông qua kết quả kiểm tra công tác quản lý KTX

Theo Thông báo số 196/TB-CĐCNCĐA, ngày 11/12/2017

Phòng họp B

 

Lần 2, ngày 19/12/2017:

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Năm 21/12/2017

14:00

Thẩm định chương trình đào tạo nghề Điện tử Công nghiệp

- Ban giám hiệu: T.Định

- Hội đồng thẩm định

- Trưởng Khoa/Bộ môn

- Phòng Đào tạo: T.Thuận

- BM.ĐTCN

Phòng họp A

15:00 Làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Đồng Nai

- Chủ tịch HĐQT

- Ban giám hiệu: T.Định

- GĐTC: C.Thanh

- P.TC-HC: A.Dương

- P.Đào tạo: A.Sơn
Trường Đại học Đồng Nai


Các tuần khác