LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

(Từ 18/12/2017 đến 23/12/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 18/12/2017

09:00

Tham dự cuộc họp về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ thi tay nghề tỉnh Bình Dương năm 2017

- Ban giám hiệu: T.Khoa

- P.Đào tạo: A.Sơn

- K. Cơ khí: T.Hưng

- K.Điện: T.Dũng, T.Đông

- BM.CNOT: T.Hiệp

- BM.CNTT: T.Duy

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ)

Trường Cao đẳng Việt Nam – Hàn Quốc Bình Dương 

Thứ Tư 20/12/2017

09:00-11:00

Lễ tổng kết khóa 10 và khai giảng khóa 11 lớp xuất khẩu lao động đi Nhật

- Ban Lãnh đạo Nohara

- Ban Giám đốc Haindeco

- Ban Giám hiệu

Hội trường

14:00

Họp mặt Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1944-22/12/2017)

Tổ KTX: A.Hách

Hội trường Trung tâm Văn hóa Thị xã Dĩ An

14:00

Họp thông qua kết quả kiểm tra công tác quản lý KTX

Theo Thông báo số 196/TB-CĐCNCĐA, ngày 11/12/2017

Phòng họp B

Thứ Sáu 22/12/2017

08:00-11:30

Làm việc với đơn vị phần mềm quản lý

- P.Đào tạo, CTHSSV,

TC-HC, QTTB-VT, TS-TT.

Tại các phòng

09:00

Ban giám hiệu làm việc với Bộ môn Công nghệ ô tô

- Ban giám hiệu: T.Định

- BM.Công nghệ Ô tô: T.Hiệp, T.Phong, T.Văn

Phòng họp B

14:30-15:30

Họp nghiệm thu phần mềm quản lý giai đoạn 1

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Các Phòng: TC-HC, Đào tạo, CTHSSV, TS-TT, QT TB-VT

Phòng họp A

Thứ Bảy 23/12/2017

07:30

Hỗ trợ Công ty Hasan Dermapharm tổ chức ngày hội gia đình

- P.TC-HC

- P.QTTB-VT

- P.CTHSSV và Đoàn TN

-Nhà thi đấu đa năng

-Ký túc xá A

-Hội trường

Ghi chú:

- Phòng TC-HC, QTTB-VT phối hợp với Công ty Haindeco thực hiện các công việc chuẩn bị Lễ tổng kết và khai giảng lớp xuất khẩu lao động đi Nhật.

- Dự kiến (từ 19/12/2017-21/12/2017): Ban giám hiệu (Thầy Định) đi công tác

- Từ ngày 18/12/2017-23/12/2017: Phòng TC-HC, QTTB-VT hỗ trợ công ty Hasan Dermapharm tổ chức ngày hội gia đình (Theo Kế hoạch của Công ty Hasan Demarpharm)

                                                                                                                                                                                                                                                               Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2017

                                                                                                                                                                                                                                                                                         Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ThS. Phạm Tấn Khoa

                                                                            


 

xem Lịch công tác tuần tiếp theo (dự kiến).:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP