LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

(Từ 01/01/2018 đến 06/01/2018)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 01/01/2017

07:30-16:30

Nghỉ Tết Dương Lịch năm 2018 Theo Thông báo số 2017/TB-CĐCNCĐA, 16/12/2017

(Từ ngày 30/12/2017 đến hết ngày 01/01/2018)

 

 

Thứ Ba 02/01/2017
15:00 Sang thăm và làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

- Chủ tịch HĐQT

- Nguyên Hiệu trưởng: T.Lịch

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TCHC: A.Dương

- P.Đào tạo: A.Thuận

- GĐTC: C.Thanh

- P.CTHSSV: A.Thành

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ xuất phát tại trường lúc 14:15’)
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Thứ Tư 03/01/2018

08:00-16:00

Tham dự Lễ Cầu An

P.TC-HC: A.Dương

Đình Thần Bình Thắng

09:00-11:30

Họp Hội đồng tuyển sinh thông qua :

- Kế hoạch tuyển sinh năm 2018

- Thông báo tuyển sinh năm 2018

- Tờ rơi đi tuyển sinh năm 2018

Hội đồng tuyển sinh

Phòng họp A

14:00

Họp Chi bộ thường kỳ tháng 01/2018

Toàn thể  Đảng viên Chi bộ

Phòng họp C

Thứ Năm 04/01/2018

09:00

Thăm và làm việc với Công ty Bosch

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.Đối Ngoại: A.Sơn

- P.Đào tạo: A.Thuận

- K.Cơ khí: T.Hưng,

- K.Điện: T.Dũng

- P.CTHSSV: A.Hoàng

- P.TC-HC: C.Hạnh

- LX: A.Cường (xe 7 chỗ)

Công ty Bosch

Thứ Sáu 05/01/2018

09:00

Tập huấn sử dụng lịch công tác trên Google Calender

- Cán bộ quản lý cấp trưởng, phó các đơn vị

- Toàn bộ nhân viên (bắt buộc)

- Giảng viên (không có giờ giảng)

Phòng  họp A

14:00

Họp cuối tháng 12 và giao ban tháng 01/2018

- Ban giám hiệu: T.Khoa, T.Định

- Giám đốc Tài chính

- Trưởng, phó Phòng/Khoa

- Các Trưởng Bộ môn

- Bí Thư Đoàn thanh niên

- Chủ tịch Công đoàn

- Ban quản lý ký túc xá (A.Hách)

Phòng họp A

                                                                                                                                                                                                                                                 Bình Dương, ngày 29 tháng 12 năm 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Q. HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                               ThS. Phạm Tấn Khoa


 

xem Lịch công tác tuần tiếp theo (dự kiến).:Trở lại:.
LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP