LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

(Từ 16/10/2017 đến 21/10/2017)

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 16/10/2017

08:00-11:00

Tổ chức sinh hoạt đầu khóa cho sinh viên khóa 2017

Theo Kế hoạch số 151/KH-CĐCNCĐA, 03/10/2017

Theo Kế hoạch số 151/KH-CĐCNCĐA, 03/10/2017

13:30-16:30

Giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên với chủ đề “Thanh niên học nghề lập thân, lập nghiệp”

-  Báo cáo viên Ban Tuyên giáo, Thị ủy Dĩ An

-  Trưởng các Khoa/BM trực thuộc Trường

-  GVCN các lớp khóa 2017

-  Sinh viên khóa 2017

Hội trường

14:00

Họp công tác chuẩn bị tổ chức Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2017

- Ban giám hiệu

- LX: A.Chương

Hội trường - Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Thứ Ba 17/10/2017

08:00-16:30

Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên

Theo Kế hoạch số 151/KH-CĐCNCĐA, 03/10/2017

Nhà thi đấu đa năng

08:00-16:30

Làm việc với phần mềm quản lý đào tạo

- Công ty Thiên Hà Số

- P.Đào tạo

- A.Trường

P. Đào tạo

10:00 -11:00 Intel kiểm tra đầu vào các sinh viên đăng ký Học bổng tiếng Anh của Intel năm 2017

- Phòng CTHSSV: Cô Hà

- BM CNTT: Thầy Duy

- Các em sinh viên đã đăng ký học bổng
A309
15:00 Cung cấp hồ sơ đặt hàng dạy nghề cho Tổng cục Dạy nghề - P.TC-HC-TB: A.Dương Hà Nội

Thứ Tư 18/10/2017

08:00 -11:00

Chương trình sinh hoạt Khoa/Bộ môn với sinh viên bao gồm các nội dung:

-Giới thiệu Khoa/Bộ môn.

-GVCN tổ chức bầu Ban cán sự lớp.

-Chương trình đào tạo từng nghề.

-Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên.

-  Khoa Cơ khí

A406

-  BM Công nghệ ô tô

Xưởng ô tô

-  Khoa Điện

A412

-  BM Quản trị KS-NH

A320

-  BM Công nghệ thông tin

A315

13:30-16:30

Gặp gỡ, giao lưu với Nhà văn, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký

- Trưởng các Khoa/BM trực thuộc trường

- GVCN các lớp khóa 2017

- Sinh viên khóa 2017

- LX: A.Chương

Hội trường

13:30

Tham dự đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang thị xã

- Đ/c Hách

Hội trường Ban CHQS thị xã Dĩ An

Thứ Năm 19/10/2017

08:00-11:00

Hoạt động ngoại khóa (theo Kế hoạch chi tiết của Đoàn Thanh niên triển khai)

- Đoàn Thanh niên

- Sinh viên khóa 2017

Khuôn viên trường

13:30-16:30

- Phổ biến, tuyên truyền và giáo dục Pháp luật cho học sinh, sinh viên

- Làm bài thu hoạch kiến thức Pháp  luật

- Chuyên viên Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An

- GVCN các lớp khóa 2017

- Sinh viên khóa 2017

Hội trường

Thứ Sáu 20/10/2017

10:00-12:00

Kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Theo Kế hoạch số 15/KH-CĐ, 14/10/2017

Khách sạn

Ghi chú:

- Đ/c Hách lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP quý IV năm 2017; tổ chức triển khai đến cơ sở xong trước ngày 19/10/2017.

- Ngày 18/10/2017 Phòng CTHSSV, Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính nộp báo cáo Quý 3/2017  về Phòng TC-HC-TB theo Công văn số 2522/SLĐTBXH-DN, 11/8/2017 (Báo cáo định kỳ hệ thống biểu mẫu thống kê giáo dục nghề nghiệp)

- Ngày 18/10/2017 Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính, Phòng CTHSSV hoàn thành báo cáo theo Công văn số 2832/VP-KTTV, 10/10/2017 gửi Tổng cục Dạy nghề.

                                                                                                                                                                                                                                                                   Bình Dương, ngày 14 tháng 10 năm 2017 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Q. HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           (đã ký)

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                ThS. Phạm Tấn Khoa


 

xem Lịch công tác tuần tiếp theo (dự kiến)



.:Trở lại:.




LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP