LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017

Thứ/ngày                          Nội dung                                               Thành phần                      Địa điểm   

Thứ hai 02/10/2017

Sáng

CD161OT1-2

TC161NH1

N1705

CD161DT

C. Oanh

T. Tường

C. Giang

T. Mỹ

A 415

A 416

A 417

A  414

Chiều

CD161CD

N1706

N1707

CD161OT1-1

C. Oanh

T. Tường

T. Tâm

C. Giang

A 414

A 415

A 417

A 416

Thứ ba 03/10/2017

Sáng

N1701

CD161DC

N1702

N1710

Làm việc

C. Oanh

T. Mỹ

C. Thúy

C.  Phúc

T.Tường

A 417

A 414

A 416

A 416

A 313

Chiều

CD161CG2, Họp Giao ban

CD161QM

N1701

CD161CG1

N1706

N1709

C. Oanh

T. Tường

T. Tâm

C. Giang

T. Mỹ

C. Diễm

A 417

A 415

A 413

A 416

A 414

A 404

Thứ tư 04/10/2017

Sáng

CD151KS

CD1709

CD1710

Làm việc

T. Mỹ

C. Diễm

C. Phúc

T. Tường

A 414

A 415

A 416

A 313

Chiều

CD151NH

N1705

N1704

N1703

CD1709

 

T. Tường

C. Giang

T. Mỹ

C. Thúy

C. Diễm

A 415

A 414

A 416

A 417

A 415

Thứ năm 05/10/2017

Sáng

N1706

N1702

N1708

N1710

Làm việc

T. Mỹ

C. Thúy

C. Diễm

C. Phúc

C. Oanh, T. Tường

A 414

A 417

A 415

A 416

A 313

Chiều

N1701

N1707

N1709

Làm việc

 

C. Oanh

T. Tâm

T. Tường

C. Oanh

 

A 417

A 416

A 313

A 414

 

Thứ sáu 06/10/2017

Sáng

CD151NH

N1704

N1702

N1708

N1710

Làm việc

T. Tường

T. Mỹ

C. Thúy

C. Diễm

C. Phúc

C. Oanh

A 415

A 416

A 417

A 414

A 416

A 313

Chiều

N1703

Làm việc

C. Thúy

T. Tường

A 414

A 313

Thứ bảy 07/10/2017

Sáng

CD161KE

CD161OT2-1

CD161KS

CD1708

Làm việc

T. Tường

C. Giang

T. Mỹ

C. Diễm

C. Oanh

A 415

A 416

A 414

A 415

A 313

Chiều

CD161OT2-2

C. Giang

A 416


.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP