LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ 21/8/2017 đến 26/8/2017)

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

NGƯỜI THỰC HIỆN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ Hai 21/8/2017

Sáng

Dạy môn tin học nhóm 1

T.Duy

A315

dạy Tin học nhóm 2

C.Hường

A309

 

Chiều

Dạy môn CNMKD (CD151QM)

c. Linh

A309

 Sinh hoạt lớp CD161QM

 T.Quí

A405

 Sinh hoạt lớp CD151QM

 C. Quyên

A309

Thứ Ba 22/8/2017

 

Sáng

Dạy môn tin học nhóm 5

T.Duy

A309

Dạy môn Tin học (N1703)

C.Linh

A308

Chiều

 Làm việc

T.Duy

A303

Dạy môn tin học nhóm 4

T.Quí

A308

Dạy môn ATM lớp CD151QM

 C. Quyên

A315

Thứ tư 23/8/2017

 

 

Sáng

Làm việc

T.Duy

A303

Dạy môn LTCB lớp CD161QM

 C. Quyên

A309

 

Chiều

 

- Dạy môn Thiết kế web cơ bản

T.Duy

 

- A309

Dạy môn Tin học nhóm 6

 C. Quyên

A315

Thứ Năm 24/8/2017

Sáng

 

Dạy môn Tin học (N1703)

C.Linh

A308

Dạy môn CĐXLSCMT lớp CD161QM

 C. Quyên

A305

Dạy môn Tin học nhóm 7

C.Hường

A308

Dạy môn tin học nhóm 5

 

T.Duy

 

 A309

  

 

Chiều

 Làm việc 

T.Duy

A303

Dạy môn CNMKD (CD151QM)

C.Linh

A309

Dạy môn Mạng nâng cao

C.Hường

A308

Dạy môn tin học nhóm 4

T.Quí

A308

Dạy môn Tin học nhóm 6

 C. Quyên

A315

Thứ Sáu 25/8/2017

 

 

Sáng

- Dạy môn tin học nhóm 1 

T.Duy

A315

Dạy môn Tin học nhóm 7

C.Hường

A315

- Dạy môn LTCB lớp CD161QM

 C. Quyên

A309

 

Chiều

- Dạy môn thiết kế website nâng cao 

T.Duy

- A309

Làm việc

T.Quí

A303

Thứ Bảy 26/8/2017

Sáng

 

   

Dạy môn TKXDMLAN

T.Quí

A305

Dạy Tin học nhóm 2

C.Hường

A309

Dạy môn ATM lớp CD151QM

 C. Quyên

A315

Chiều

Dạy môn QLTBNV

T.Quí

A305


.:Trở lại:.
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP