N/C trao đổi

Hỗ trợ hoạt động hệ thống file server 

Phân quyền truy cập trên các Folder/File với những điều kiện dựa vào User Claim, Device Claim hay Resoure Claim cho phép điều khiển quyền hạn truy cập chi tiết hơn nhiều so với cách phân quyền NTFS truyền thống

Việc thiết kế bài giảng tương tác với sự hỗ trợ của máy tính đang là vấn đề quan tâm của nhiều giáo viên Có rất nhiều phần mềm máy tính hỗ trợ thiết kế tương tác chuyên nghiệp như Director, Flash. 

Nếu chẳng may chiếc điện thoại Android của bạn bị mất cắp thì làm thế nào để định vị và tìm lại smartphone của mình?

Ngày nay, với việc ứng dụng bảng tính Excel trong việc tạo lập và tính toán các số liệu giúp người dùng giảm thiểu được các thao tác tính toán thủ công, tạo lập các bảng tính một cách nhanh chóng và chính xác

Trang: 1-2

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP