Thẩm định Chương trình Đào tạo nghề Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm) và Quản trị mạng máy tính
Giờ học Lý thuyết Nghề Quản trị mạng máy tính
Sinh viên khóa 2016 thăm quan công ty Athena
Hội thảo Điều chỉnh Chương trình Đào tạo nghề Quản trị mạng máy tinh
Hội thi tay nghề Sinh viên viên cấp trường 2017
jquery slider plugin

THÔNG BÁO

Tại Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An chuyên cung cấp các khóa học SEO uy tín và chất lượng nhất.

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

 Theo thông tư số 03/2014/TT-BTTT: “Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin (CNTT)” của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có hiệu lực từ ngày 28/04/2014, thông tư này quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT bao gồm:

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP