Thông báo Spelling Bee 2017 Ngày:18/05/2017

TRƯỜNG CĐN  CÔNG NGHỆ CAO ĐỒNG AN

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

Số: 2/KH-BMNN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 12 tháng 05 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức cuộc thi Đánh Vần (Spelling Bee) năm 2017

Để tạo thêm môi trường Anh Ngữ cho sinh viên của trường; tạo phong trào học tập và thi đua trong việc học Anh Ngữ; giúp sinh viên phát âm chính xác hơn và  nâng cao vốn từ vựng; giúp sinh viên phát huy khả năng làm việc theo nhóm; giúp sinh viên năng động hơn trong việc tranh tài và  tự tin hơn trong giao tiếp, BMNN tổ chức cuộc thi đánh Đánh Vần (Spelling Bee) 2017, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng tham gia

-         Sinh viên  khóa 2015 và 2016

-         Mỗi lớp (đơn vị lớp nghề) đề cử 1 đến 2 đội tham gia thi. Mỗi đội gồm 4 thành viên.

  1. Thời gian và địa điểm

-         08:00 ngày 03/06/2017.

-         Phòng A 412.

  1. Nội dung thi

Gồm 3 vòng thi:

-         Vòng 1: Nghe viết từ.

Gồm 10 từ vựng. BTC sẽ lần lượt đánh vần 5 từ đầu và đọc cả từ đối với 5 từ sau. Các đội thi sẽ lắng nghe và viết lại những từ trên. Mỗi từ viết đúng ghi được 10 điểm. 4 đội đạt số điểm cao nhất sẽ được tham gia thi vòng tiếp theo.

-         Vòng 2: Chạy tiếp sức.

Gồm 5 từ vựng. Sau khi nghe BTC đọc 1 từ, mỗi đội thi bố trí lần lượt từng thành chạy đi tìm đủ các chữ cái để ghép lại cho đúng từ đó. Đội nào tìm được đúng và  nhanh nhất sẽ ghi được 40đ, nhì:30đ, ba: 20đ, tư: 10đ, bỏ cuộc hoặc sai: 0d.  

-         Vòng 3: Đánh vần .

Gồm 4 gói câu hỏi. 5 từ vựng/ 1 gói.  Các đội thi bốc thăm gói câu hỏi. Đối với mỗi đội thi, sau khi nghe BTC đọc 1 từ, từng thành viên trong đội mình lần lượt đánh vần từng chữ cái sao cho ráp lại đúng từ mà BTC đã đọc. Mỗi từ được thực hiện đúng : 20 điểm, sai: 0 điểm.  Các đội thi có quyền đặt cược ở vòng này và phải đặt  cược trước khi BTC đưa ra từ. Nếu đặt cược và đánh vần chính xác: + 40 điểm, sai: - 20 điểm.

  1. Cơ cấu giải thưởng

-         1 giải nhất : 300,000đ + 1 phần quà + giấy chứng nhận của BMNN.

-         1 giải nhì : 200,000đ + 1 phần quà + giấy chứng nhận của BMNN.

-         1 giải ba : 100,000đ + 1 phần quà + giấy chứng nhận của BMNN.

-         1 giải khuyến khích :1 phần quà.

  1. Đăng ký tham gia

Đăng ký trực tiếp cho giảng viên Tiếng Anh phụ trách lớp hoặc cô Nguyễn Thị Thúy Oanh (0982 788 220), gồm họ tên và số điện thoại của các thành viên tham gia thi. Hạn chót 25/05/2017.

Trân trọng!

 

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

 

 

 


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP