Sinh hoạt học thuật của Bộ môn Ngoại Ngữ Ngày:27/04/2016

Chiều ngày 26/4/2016  đã diễn buổi buổi sinh hoạt học thuật của Bộ môn Ngoại Ngữ tại phòng A 415. Chủ trì buổi sinh hoạt lần này là 1 giảng viên trong bộ môn, thạc sỹ Nguyễn Đình Mỹ. Trong buổi sinh hoạt, thầy đã chia sẻ với các giáo viên trong Bộ môn về cách giảng dạy các tính từ trong tiếng Anh. Các loại tính từ mà thầy đề cập đến là tính từ chỉ cảm xúc, tính từ màu sắc, và các tính từ miêu tả sự vật nói chung.  Bằng những hình ảnh sinh động, thầy đã mang lại những bài học mang tính giao tiếp cao. Các giáo viên trong Bộ môn cũng đã có thêm 1 dịp để chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và có thể áp dụng vào trong bài giảng của mình tại trường.

Thúy Oanh - ED


.:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP