Thông báo học Giáo dục quốc phòng dành cho sinh viên khóa 2015 Ngày:22/12/2015

 

Để chuẩn bị tốt cho sinh viên học môn GDQP-AN, Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên thông báo thời gian, địa điểm và những việc sinh viên cần chuẩn bị khi đến học như sau:

 

       1.  Thời gian học:     02 Tuần từ 18/01/2016 – 29/01/2016.

 

 

 


       2.  Địa điểm học:      Trung tâm GDQP-ANSV (Khu Quy hoạch ĐHQG-HCM - Đông Hòa – Dĩ An – Bình Dương) 


       3. Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Đồng An tổ chức đưa sinh viên đến Trung tâm Giáo dục quốc phòng – an ninh sinh viên trước 7h30 ngày 18/01/2016.


       4.  Khi đi học, sinh viên cần chuẩn bị:

       - Tiền dự phòng (tiền bồi thường các khoản nếu có): 50.000 đồng (Sẽ hoàn lại sau khi trả đầy đủ các vật dụng đã mượn)

       - Tiền ăn trưa trong 02 tuần.

       - Tiền mượn giáo trình: 10.000 đồng, tiền giặt ủi quân trang: 12.000 đồng.

       - Trung tâm cho mượn 2 bộ quân phục và mũ.

       - Sinh viên phải chuẩn bị tập viết, giày bata để học GDQP-AN

       - Đầu tóc phải cắt ngắn gọn (đối với nam sinh viên) trước khi đến Trung tâm

       - Chứng minh thư hoặc thẻ sinh viên để thi môn GDQP-AN.

 

5. Tổ chức biên chế ghép lớp theo trung đội.

 .:Trở lại:.LỊCH CÔNG TÁC TUẦN


LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP