Tin tức

Chúc mừng NCS Nguyễn Thanh Thuận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Ngày 18/08/2018, nghiên cứu sinh Nguyễn Thanh Thuận – Trưởng phòng đào tạo Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An  đã có buổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường tại Đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM với đề tài: Tái cấu hình lưới điện phân phối sử dụng các giải thuật tìm kiếm tối ưu”.