Thông tin Tuyển sinh

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P2

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P2

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P1

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN HỌC BẠ( ĐỢT 2) NĂM HỌC 2018 - P1

Tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2018

Tuyển sinh liên thông Đại học, Cao đẳng năm 2018

Thông báo tuyển sinh Cao đẳng chính quy năm 2018

Xét tuyển (theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018), nhận hồ sơ đăng ký từ 05/05/2018 đến 30/10/2018.

Thông báo tuyển sinh Trung cấp năm 2018

Thời gian nhận hồ sơ và thời gian làm thủ tục nhập học: Đợt 1: Nhận hồ sơ từ ngày 10/7 – 20/7/2018, nhập học Từ ngày 25/7 – 30/7/2018 ; Đợt 2: nhận hồ sơ từ ngày 25/7 – 05/8/2018 , nhập học từ ngày 08/8 – 10/8/2018.


Trang: 1