Lịch công tác tuần

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

(Từ 26/3/2018 đến 01/4/2018)

 Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Thứ Hai 26/3/2018

05:30

Đi tư vấn tuyển sinh tại Trường THPT Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương

- P.TS-TT: A.Hùng Anh

- Khoa Điện: T.Dũng

- Lái xe: A.Cường (xe 4 chỗ)

Tân Uyên, Bình Dương

07:30-16:30

Đi tư vấn hướng nghiệp-Tuyển sinh các trường THPT thuộc tỉnh Đăk Nông

(Từ ngày 25/3/2018 đến ngày 29/3/2018)

 

- Hiệu trưởng, Phó HT (T.Định)

- P. TS-TT: A. Hòa   

- P. QTTB-VT: A. Quân      

- BM.CNTT: C.Hường

- Lái xe: A.Chương (xe 16

chỗ)

- Xe BGH: 07 chỗ

tỉnh Đăk Nông

 

07:30

 Tham dự Hội nghị chuyên đề  "Vai trò của người phụ nữ Việt Nam xưa và nay" quý I năm 2018.

-   Đảng viên: Đ/c Long, Đ/c Lượt, Đ/c Hạnh

 -  Các cảm tình Đảng (Nữ)

Trung tâm Bồi Dưỡng Chính trị thị xã Dĩ An

Thứ Tư 28/3/2018

08 :30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng TCHC để nghe báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy nhân sự nhà trường, tiền lương của cán bộ công nhân viên, các ý kiến đề xuất

- Hiệu trưởng

- P.TC-HC

Phòng họp B

07:30

Tham dự Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang thị xã năm 2017

- Đ/C Hách

Hội trường Ban CHQS thị xã Dĩ An

14 :00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Đào tạo để nghe báo cáo về tình hình học sinh, sinh viên, thời khóa biểu, các chương trình đào tạo, giờ dạy của giảng viên, các ý kiến đề xuất

- Hiệu trưởng

- P.Đào tạo

Phòng họp B

Thứ Năm 29/3/2018

08 :30

Hiệu trưởng làm việc với Phòng QTTB-VT để nghe báo cáo về tình hình quản lý thiết bị - vật tư, nhà xưởng, trang thiết bị và đồ dùng dạy học, các ý kiến đề xuất

- Hiệu trưởng

- P.QTTB-VT

Phòng họp B

14:00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng Tài chính để nghe báo cáo về tình hình tài chính, thu -chi của năm 2017, kế hoạch thu - chi của năm 2018, bảng lương tháng 01/2018, các ý kiến đề xuất

- Hiệu trưởng

- P.Tài chính

Phòng họp B

Thứ Sáu 30/3/2018

08:00

Kiểm tra, khảo sát về công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng

(P.Đào tạo, CT.HSSV, P.Tuyển sinh, P.KĐCL-KT chuẩn bị nội dung) 

- Đoàn kiểm tra của Tổng cục GDNN

- Hiệu trưởng, Phó HT( T.Khoa)

- Phòng Đào tạo: A.Thuận, A.Sơn

- P..CTHSSV: A.Thành

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.KĐCL-KT: A.Phường

Phòng họp A

06:00

Đi tư vấn hướng nghiệp-Tuyển sinh các trường THPT thuộc tỉnh Bình Phước

 

- Phó HT (T.Định)

- P. TS-TT: A. Hòa   

- P. QTTB-VT: A. Quân      

- BM.QTKSNH: C.Nghiêm    

- Lái xe: A.Chương (xe 16 chỗ)

 

tỉnh Bình Phước

 

14:00

Hiệu trưởng làm việc với Phòng CTHSSV để nghe báo cáo về tình hình học sinh, sinh viên toàn trường, hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, các ý kiến đề xuất

- Hiệu trưởng

- P.CTHSSV

Phòng họp B

Thứ Bảy, 31/3/2018

12:00

Đón tiếp Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh Trường THPT Vĩnh Cửu, Đồng Nai về tham quan, hướng nghiệp

Theo Kế hoạch của Phòng TS-TT

DAP

Chủ Nhật, 01/4/2018

05:30

Đi tư vấn hướng nghiệp  - tuyển sinh tại Trường THPT An Mỹ, tỉnh Bình Dương

- Phó HT (T.Định)

- P.TS-TT: A.Hòa, A.Hùng Anh

- P.CTHSSV: A.Hoàng, C.Châm

- P.QTTB-VT: A.Quân

- BM.CNOT: T.Hiệp

- BM.QTKSNH: C.Xuân, C.Thảo

- BM.Ngoại ngữ: T.Tường

- 06 sinh viên

- Lái xe: A.Cường (xe 16 chỗ)

Thủ Dầu Một, Bình Dương

07:30

Đưa đón học sinh lớp Trung cấp Lộc Ninh, Bình Phước về học tại trường học kỳ II, năm học 2017-2018

- P.Đào tạo: A.Sơn

- Lái xe: A.Chương (xe 30 chỗ)

Trung tâm GDTX-HN & DN huyện Lộc Ninh, Bình Phước

Ghi chú:

- Các Phòng : CTHSSV, TS-TT, Đào tạo, KĐCL-KT triển khai làm báo cáo theo công văn số 317/TCGDNN-ĐTCQ, 23/02/2018

- Các Khoa, Bộ môn, Phòng QLDN tăng cường công tác quản lý học sinh, sinh viên đi thực tập tại các cơ sở theo Công văn số 276/TCGDNN-ĐTCQ, 06/2/2018.

                                                                            Bình Dương, ngày 24 tháng 3 năm 2018

                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       

 

 

 

 

                                                                                         TS. Tạ Xuân Tề

 

SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Lần 1, ngày 27/3/2018:

Thứ Năm 29/3/2018

Sáng

(Dự kiến) Đại sứ quán Mỹ thăm Trường

- Chủ tịch HĐQT

- Hiệu trưởng

- Phòng họp A

- Tham quan Khoa Cơ khí

 

Lần 2, ngày 28/3/2018:

 

Thứ Năm 29/3/2018

08:00

Thăm và làm việc với Công ty Colgate về chương trình hợp tác đào tạo

- Ban giám hiệu: T.Định

- Phòng Đào tạo: A.Sơn

- Lái xe: A.Cường

Công ty Colgate

Thứ Bảy, 31/3/2018

07:30

Tham dự Lễ Khai mạc Ngày hội học sinh Trung học phổ thông tỉnh Bình Dương năm 2018 chủ đề “ Tuổi 18 - vững bước tương lai”

- Ban giám hiệu: T.Định

- P.TS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Thành

- Đoàn TN: A.Hoàng

- Lái xe: A.Cường (xe 7 chỗ)

Trường THPT Dĩ An

 

Lần 3, ngày 29/3/2018:

Thứ Năm 29/3/2018

13:30

Phó Hiệu trưởng triển khai lộ trình đón tiếp và hướng dẫn các nhóm học sinh trường THPT Vĩnh Cửu đi tham quan theo Kế hoạch số 41/KH-CĐCNCĐA, 27/3/2018

- Phó Hiệu trưởng: Th. Định

- Trưởng các Khoa, Bộ môn và 18 giảng viên được Bộ môn phân công hướng dẫn học sinh tham quan hướng nghiệp vào ngày 31/3/2018.

Phòng họp A

 

Lần 4, ngày 30/3/2018:

Thứ Bảy, 31/3/2018

10:00

Họp rút kinh nghiệm tuyển sinh

- Hiệu trưởng

- Phó Hiệu trưởng (Thầy Định)

- PTS-TT: A.Hòa

- P.CTHSSV: A.Thành, A.Hoàng

 - Nhóm công tác truyền thông (A.Đông, A.Quân, C.My, C.Vy, C.Quyên)

Phòng họp B

Các tuần khác